Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với UBND huyện An Dương

Chiều ngày 18/4/2017, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện An Dương về tình hình triển khai Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" (giai đoạn 2015 - 2016) trên địa bàn huyện. Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Bùi Thế Nghĩa chủ trì buổi làm việc. Đại diện một số ngành có liên quan tham dự.

An Dương là một huyện ven đô, có nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp lớn. Việc mở rộng nhiều khu công nghiệp đã thu hút đáng kể lực lượng lao động nữ đến nhập cư dẫn đến dân số cơ học tăng nhanh và không ổn định. Trên địa bàn huyện có 04 trường mầm non tư thục với 28 lớp và 45 cơ sở với 91 nhóm lớp mầm non độc lập. Tổng số trẻ đang học tại các cơ sở này là 2.586 cháu. Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đã tiến hành triển khai rà soát các nhóm trẻ độc lập tư thục ở gần các khu công nghiệp trên địa bàn có đủ điều kiện hưởng thụ Đề án. Kết quả có 09 cơ sở với 12 nhóm lớp được lựa chọn để Đề án hỗ trợ với tổng số trẻ là 251 cháu, trong đó trẻ là con công nhân là 243 cháu, trẻ dưới 36 tháng tuổi là 172 cháu. Các cơ sở này đã được Đề án hỗ trợ thiết bị đồ dùng đồ chơi, vật liệu xây dựng. Đến nay đã có 05 cơ sở được cấp phép, 04 cơ sở còn lại đang tích cực hoàn thiện các điều kiện để được cấp phép hoạt động. Các cơ sở này đã đáp ứng linh hoạt về thời gian gửi con để lao động nữ yên tâm công tác, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đang dần ổn định và đi vào nề nếp. Uỷ ban nhân dân huyện kiến nghị Ban chỉ đạo thành phố sớm triển khai giai đoạn 2 của Đề án để có thêm nhiều nhóm trẻ được hỗ trợ. Tuy nhiên, tại một số cơ sở, nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý còn hạn chế, đội ngũ giáo viên không ổn định, mức đóng góp của phụ huynh còn thấp, đồ dùng, thiết bị, đồ chơi còn thiếu so với quy định, nhà thuê của dân nên rất khó khăn trong việc cải tạo, sửa chữa các công trình để phù hợp với độ tuổi của trẻ...

Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận huyện An Dương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai Đề án 404 đạt được nhiều kết quả tích cực. Đề nghị huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế; làm tốt công tác tuyên truyền đến cộng đồng dân cư; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên các nhóm lớp, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên; tăng cường công tác xã hội hóa, huy động sự hỗ trợ của doanh nghiệp và cộng đồng đối với giáo dục mầm non trên địa bàn; tiếp tục rà soát các tiêu chí để mở rộng các nhóm trẻ được Đề án hỗ trợ...