Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với UBND quận Dương Kinh

Chiều ngày 20/4/2017, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Uỷ ban nhân dân quận Dương Kinh về tình hình triển khai Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" (giai đoạn 2015 - 2016) trên địa bàn quận. Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Bùi Thế Nghĩa chủ trì buổi làm việc. Đại diện một số ngành có liên quan tham dự.

Quận Dương Kinh là quận mới thành lập, đang trong quá trình đô thị hóa, còn gặp nhiều khó khăn. Trên địa bàn quận có 16 doanh nghiệp quy mô lớn với khoảng gần 15.000 lao động, trong đó có trên 10.300 lao động nữ. Số lao động nữ có con dưới 36 tháng tuổi là 3.476 người, chiếm 33,6%. Trên địa bàn huyện hiện có 12 nhóm trẻ độc lập tư thục. Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành khảo sát 28/28 nhóm trẻ tại 6/6 phường. Kết quả có 02 nhóm trẻ đủ điều kiện, được lựa chọn để Đề án hỗ trợ với tổng số trẻ là 75 cháu, trong đó trẻ là con công nhân là 70 cháu, trẻ dưới 36 tháng tuổi là 41 cháu. Các nhóm trẻ này đã được Đề án hỗ trợ bổ sung đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cần thiết. Đến nay đã có 01 nhóm trẻ được cấp phép, nhóm trẻ còn lại đang tích cực hoàn thiện các điều kiện để được cấp phép hoạt động. Các nhóm trẻ này đã đáp ứng linh hoạt về thời gian gửi con để lao động nữ yên tâm công tác, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đang dần ổn định và đi vào nề nếp. Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị Ban chỉ đạo thành phố tiếp tục triển khai Đề án để có thêm nhiều nhóm trẻ được hỗ trợ. Tuy nhiên, tại một số nhóm trẻ, nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý còn hạn chế, đội ngũ giáo viên chưa qua đào tạo chuyên môn, đồ dùng, thiết bị, đồ chơi còn thiếu so với quy định, nhà thuê của dân nên rất khó khăn trong việc cải tạo, sửa chữa các công trình để phù hợp với độ tuổi của trẻ...

Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận quận Dương Kinh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nghiêm túc triển khai Đề án 404 đạt được nhiều kết quả tích cực. Đề nghị quận tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế; làm tốt công tác tuyên truyền đến cộng đồng dân cư; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên các nhóm lớp, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên; tăng cường công tác xã hội hóa, huy động sự hỗ trợ của doanh nghiệp và cộng đồng đối với giáo dục mầm non trên địa bàn; tiếp tục rà soát các tiêu chí để mở rộng các nhóm trẻ được Đề án hỗ trợ...