Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

Chiều ngày 04/5/2017, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về việc triển khai Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" (giai đoạn 2015 - 2016) trên địa bàn thành phố. Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Bùi Thế Nghĩa chủ trì buổi làm việc. Đại diện một số ngành có liên quan tham dự.

Theo kết quả khảo sát năm 2016, Hải Phòng hiện có 08 khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thu hút nhiều lực lượng lao động trong và ngoài thành phố với 52.860 lao động, trong đó có 34.259 lao động nữ. Số lao động nữ có con dưới 36 tháng tuổi là 24.892 người, chiếm 72,6%; số nữ công nhân gửi con trong các nhóm trẻ khu công nghiệp là 1.210 người, chiếm 4,86%; số nữ công nhân gửi con trong các nhóm trẻ tại địa bàn dân cư là 17.302 người, chiếm 69,51%. Số nhóm trẻ độc lập tư thục có đông con công nhân chưa được cấp phép trên địa bàn thành phố là 568 nhóm với 8.037 trẻ. Thực hiện Quyết định số 404 /QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trong đó Hải Phòng được chọn là 1 trong 10 tỉnh, thành phố thí điểm triển khai Đề án giai đoạn I, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Đề án thành phố đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án và Kế hoạch số 3587 /KH-BCĐ về việc triển khai Đề án. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát, thống kê các nhóm trẻ trên địa bàn thành phố và các quận, huyện triển khai Đề án, qua đó lựa chọn 06 quận, huyện được triển khai giai đoạn I (2015 - 2017) là: An Dương, Thủy Nguyên, Hồng Bàng, Kiến An, Hải An và Dương Kinh. Kết quả khảo sát có 379 nhóm trẻ độc lập tư thục chưa được cấp phép hoạt động; đoàn thẩm định đã lựa chọn được 30 nhóm trẻ (06 nhóm phát triển mới, 24 nhóm hỗ trợ kiện toàn) trên địa bàn 25 xã, phường, thị trấn thuộc 06 quận, huyện để hỗ trợ trong giai đoạn I. Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án thành phố được Ban điều hành Đề án Trung ương đánh giá là 1 trong 3 tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả, góp phần giải quyết được vấn đề xã hội bức xúc, nhu cầu gửi trẻ tại các nhóm trẻ độc lập tư thục gia tăng. Mục tiêu của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án thành phố là đến năm 2020 phấn đấu hỗ trợ được ít nhất 50 nhóm, trong đó 10 nhóm phát triển mới và 40 nhóm kiện toàn; mỗi nhóm sẽ được hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, cơ sở vật chất từ 30 - 50 triệu đồng/nhóm...

Ban Văn hóa - Xã hội đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Đề án thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, triển khai Đề án hiệu quả, đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ. Đây là Đề án mang tính nhân văn cao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố bám sát mục tiêu của Đề án; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; phối hợp chặt chẽ với các ngành trong Ban chỉ đạo, làm tốt công tác tham mưu cho thành phố tiếp tục triển khai Đề án có hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các doanh nghiệp có đông lao động nữ tham gia hỗ trợ cho các nhóm trẻ, đẩy mạnh xã hội hóa công tác này...