Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Chiều ngày 10/05/2017, Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố Đặng Đông Anh đã tới dự và phát biểu ý kiến với Đại hội.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố và Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố, Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đã khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội cụ Hồ; gương mẫu trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy cơ quan và quy chế hoạt động của hội; tích cực hưởng ứng các phong trào của cơ quan đề ra; động viên và giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đến nay Hội Cựu chiến binh cơ quan có 10 hội viên công tác ở nhiều cương vị khác nhau. Nhiều hội viên đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác, được các cấp chính quyền, đoàn thể khen thưởng. Hội giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ III đã thành công tốt đẹp, bầu ra Ban chấp hành mới gồm 02 đồng chí, bầu 02 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố phấn đấu giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh; 100% cán bộ lãnh đạo hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng công tác hội; 100% hội viên kiên định, vững mạnh về chính trị tư tưởng và đạt danh hiệu "Hội viên gương mẫu"; 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu "gia đình văn hóa"; 100% hội viên đạt lao động tiên tiến, trong đó có 20% đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và 100% hội viên là đảng viên đạt danh hiệu "đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ"...