Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ban Pháp chế giám sát tại Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên

Sáng ngày 12/5/2017, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức giám sát tại Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự. Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Lê Quang Thoan chủ trì buổi làm việc; đại diện các ngành có liên quan tham dự.

Thủy Nguyên là huyện lớn nhất của thành phố, với 35 xã và 02 thị trấn, dân số trên 320.000 người. Tình hình tội phạm trên địa bàn huyện ngày càng phức tạp, gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ, đặt ra không ít những khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và công tác thi hành án hình sự nói riêng. Trước tình hình đó, công tác thi hành án hình sự luôn được Tòa án nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại đơn vị. Trong 2 năm 2015 và 2015, số bản án hình sự có hiệu lực pháp luật là 430 vụ. Tòa án đã ra 740 quyết định thi hành án đối với người bị kết án, trong đó phạt tù 480 bị án, cho hưởng án treo 82 bị án, phạt cải tạo không giam giữ 116 bị án. 100% người bị kết án khi bản án có hiệu lực pháp luật đều được ra quyết định đúng thời hạn, không có trường hợp nào chậm ra quyết định thi hành án. Tòa án nhân dân huyện thường xuyên tổ chức các phiên tòa lưu động được xét xử công khai tại nơi xẩy ra vụ án để kết hợp tuyên truyền pháp luật. Việc xem xét hoãn thi hành án, xét miễn giảm thời hạn thi hành án, cấp giấy chứng nhận xóa án tích được thực hiện khách quan, thận trọng theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án hình sự, Giám định pháp y và chính quyền địa phương, không để xẩy ra bất cứ trường hợp vi phạm hay khiếu kiện nào...

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác thi hành án hình sự, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong thời gian tới, đề nghị Tòa án nhân dân huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; sớm xây dựng Quy chế phối hợp với các cơ quan tố tụng của huyện; rà soát các bản án đã có hiệu lực pháp luật, ra quyết định thi hành án đúng thời hạn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục các đối tượng được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc được tạm hoãn thi hành án; tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự tại huyện và các xã; đề nghị Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện có văn bản chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự...