Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ban Đô thị làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thủy Nguyên

Chiều ngày 19/5/2017, Ban Đô thị của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về tình hình thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trong các năm 2015 và 2016. Trưởng ban Ban Đô thị Đỗ Mạnh Hiến chủ trì buổi làm việc; đại diện các ngành có liên quan tham dự.

Theo kết quả điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản hiện có thì tại Hải Phòng khoáng sản chủ yếu là: đá vôi, đá silic, đá sét, sét trầm tích phong hóa và cát san lấp... nhưng khối lượng không nhiều. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 47 doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân thành phố cấp 60 Giấy phép khai thác khoáng sản. Năm 2015, các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đã nộp thuế tài nguyên là 43,108 tỷ đồng, phí bảo vệ môi trường là 35,125 tỷ đồng; năm 2016 đã nộp thuế tài nguyên là 55,019 tỷ đồng, phí bảo vệ môi trường là 37,982 tỷ đồng. Tính đến hết quý II/2017 đã có 20 tổ chức, cá nhân thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường Hải Phòng với tổng số tiền là 10,072 tỷ đồng và 06 tổ chức, cá nhân thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam với tổng số tiền là 20,709 tỷ đồng; 69 dự án khai thác khoáng sản được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và 42 dự án được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản, môi trường, đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản đối với 06 doanh nghiệp, xử phạt với tổng số tiền là 578 triệu đồng. Uỷ ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đã kiểm tra 22 doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện, xử lý vi phạm hành chính 17 vụ với tổng số tiền phạt là 274 triệu đồng... Tuy nhiên, hiện nay một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt hoặc cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận, việc quan trắc môi trường định kỳ không đảm bảo đúng tần xuất, vị trí theo cam kết, dẫn đến tình trạng khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường vẫn còn nhiều...

Ban Đô thị ghi nhận Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản sai phép, không phép, gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách, ô nhiễm môi trường. Trong thời gian tới, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện Thủy Nguyên làm tốt công tác tham mưu cho thành phố ban hành các quy chế, quy định về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, quan trắc môi trường, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm; thường xuyên thực hiện công tác hậu kiểm sau cấp phép; làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ cơ sở...