Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Tổ đại biểu HĐND thành phố tại quận Dương Kinh làm việc với UBND phường Tân Thành

Sáng ngày 06/6/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại quận Dương Kinh làm việc với Uỷ ban nhân dân phường Tân Thành về công tác quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại quận Lê Lương chủ trì buổi làm việc. Đại diện các ngành, địa phương có liên quan tham dự.

Phường Tân Thành nằm vị trí phía Đông Nam quận Dương Kinh, có tổng diện tích tự nhiên 1.062 ha, 1.367 hộ dân với 4.837 nhân khẩu. Ngay sau khi được thành lập (12/2007), công tác quản lý đất đai, đô thị, môi trường nói chung và công tác quản lý trật tự xây dựng nói riêng đã được Đảng ủy và Uỷ ban nhân dân phường quan tâm, bố trí lực lượng phụ trách riêng. Đất ở tại khu vực khu dân cư và đất nông nghiệp được tách biệt, riêng rẽ, không xen canh, xen cư; toàn bộ diện tích cấy lúa năng suất thấp đã được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản với trên 700 hộ tham gia, trở thành ngành nghề chính tại địa phương. Năm 2016 và những tháng đầu năm 2017. phường đã tiếp nhận, hoàn thiện 157 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, trong đó cấp mới 17 hồ sơ, báo cáo quận 119 hồ sơ; có 64 trường hợp xây dựng, trong đó có 53 công trình xây dựng có phép, còn lại là các công trình xây dựng không phép, trái phép và sai phép. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn phường còn trên 600 thửa đất giao trái thẩm quyền, các thủ tục hồ sơ giao đất bị thất lạc, không đầy đủ, ảnh hưởng lớn đến công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không làm được thủ tục cấp phép xây dựng; một số dự án đất để hoang hóa nhiều năm, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất và khó khăn trong quản lý quy hoạch...

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại quận Dương Kinh ghi nhận Uỷ ban nhân dân phường Tân Thành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn; đề nghị phường cần củng cố thông tin về đất đai, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự xây dựng, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể và tổ dân phố, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn của quận đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân, tiếp tục kiển nghị giải quyết vướng mắc từ thực tiễn của địa phương...