Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chiều ngày 08/6/2017, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức giám sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách xã hội đối với người có công. Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Bùi Thế Nghĩa chủ trì buổi làm việc. Đại diện một số ngành có liên quan tham dự.

Thực hiện Đề án số 1644 /ĐA-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt và phân bổ kinh phí tặng quà người có công. Theo đó, tổng số đối tượng được tặng quà là 49.356 người với tổng kinh phí đề nghị gần 147,3 tỷ đồng, trong đó trị giá quà bằng hiện vật hơn 23,63 tỷ đồng, trị giá quà bằng tiền mặt gần 122,65 tỷ đồng. Tổng kinh phí tu bổ, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ là 30,48 tỷ đồng, trong đó nguồn Trung ương là 10 tỷ đồng, nguồn thành phố là 20,48 tỷ đồng. Thành phố đã thẩm định phân loại hồ sơ và thống nhất số lượng hồ sơ tồn đọng phải giải quyết là 32 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, 01 hồ sơ đề nghị công nhận thương binh, đã bàn giao cho ngành quân đội thụ lý thực hiện. Đến nay đã có 29 đơn vị tham gia ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố năm 2017 với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Sở đã phối hợp với Sở Xây dựng trình Uỷ ban nhân dân thành phố cấp kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2), với tổng số hộ được hỗ trợ là 6.841 hộ, trong đó 3.199 hộ được hỗ trợ xây mới và 3.642 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí 201,804 tỷ đồng. Sở đã ban hành quyết định và trình cấp có thẩm quyền quyết định giải quyết chế độ chính sách cho 11.686 người, bàn giao 14 hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", giới thiệu 108 hồ sơ đề nghị giám định công nhận bị phơi nhiễm chất độc hóa học, đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 03 trường hợp và cấp lại đối với 93 trường hợp bị hỏng...

Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực, chủ động tham mưu cho thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đề nghị Sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan và các địa phương rà soát các đối tượng người có công, giải quyết kịp thời chế độ chính sách đúng đối tượng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng, tích cực tìm các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thêm cho các hộ có nhiều khó khăn...