Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chiều ngày 17/8/2017, Công đoàn cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; Trưởng ban, Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; Phạm Thị Thơ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố; Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Thường trực, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn các Văn phòng: Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Uỷ ban nhân dân thành phố và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp một số khó khăn do sự thay đổi về tổ chức, nhân sự nhưng hoạt động của Công đoàn cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố trước đây (nay là Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố) tiếp tục có nhiều khởi sắc, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực; cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; đoàn kết nội bộ được tăng cường; kịp thời giải quyết những băn khoăn trong tư tưởng, tạo không khí chân thành, thẳng thắn trong cơ quan. Bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ quan, Ban chấp hành Công đoàn đã ban hành, triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể, tổ chức phát động, triển khai tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, phục vụ của cơ quan Văn phòng. Một số hoạt động của Công đoàn cơ quan được duy trì nền nếp, thường xuyên, kịp thời, được lãnh đạo và cán bộ, đoàn viên đánh giá cao như: việc quan tâm tổ chức sinh nhật; thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút được số đông đoàn viên tham gia... Thông qua hoạt động công đoàn, đoàn viên cơ quan đã ngày càng nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ nhau vượt qua hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Đại hội Công đoàn cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp, bầu ra Ban chấp hành mới gồm 05 đồng chí, bầu 02 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên được tuyên truyền, phổ biên chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức công đoàn các cấp; 100% nữ cán bộ, công chức đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; 100% gia đình cán bộ, công chức đạt tiêu chuẩn "gia đình văn hóa"; hàng năm tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đúng thời gian và nội dung quy định; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; 100% đoàn viên công đoàn đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh; 100% Tổ công đoàn đạt tiêu chuẩn công đoàn vững mạnh xuất sắc, trên 90% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; hàng năm phấn đấu có trên 95% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có trên 30% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp...