Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Văn phòng HĐND thành phố Hải Phòng làm việc với Văn phòng HĐND thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 22/8/2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn đến trao đổi và học tập kinh nghiệm về công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp và làm việc với Đoàn. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo các Phòng thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố.

Trong không khí thân mật, cởi mở, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ của 2 Văn phòng đã cùng nhau trao đổi về cơ cấu tổ chức, những kinh nghiệm hoạt động, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức của cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân 2 địa phương; các nội dung, cách làm hay trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ Hội đồng nhân dân các cấp. Các thành viên trong Đoàn công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến công tác tham mưu việc tiếp dân, xử lý đơn thư; hoạt động của Hội đồng nhân dân các quận, huyện sau khi tái lập; mối quan hệ giữa Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố với Văn phòng Hội đồng nhân dâ n và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; công tác thi đua khen thưởng... Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng mong muốn Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân các quận, huyện, giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Quy chế phối hợp giữa 4 Văn phòng (Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố và Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố)... Cuối buổi làm việc Đoàn công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đi khảo sát công tác quản lý khu di tích Bạch Đằng Giang tại thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên)./.