Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ban Đô thị HĐND thành phố làm việc với UBND quận Lê Chân

Chiều ngày 14/9/2017, Ban Đô thị của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân về tình hình thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND12 ngày 20/7/2000 của Hội đồng nhân dân thành phố. Phó Trưởng ban Ban Đô thị Bùi Ngọc Hải chủ trì buổi làm việc. Đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan cùng dự.

Quận Lê Chân là quận trung tâm của thành phố, có diện tích gần 12,4 km2, dân số khoảng 222.000 người, gồm 15 phường. Thực hiện Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND12 ngày 20/7/2000 của Hội đồng nhân dân thành phố, hàng năm, Uỷ ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị vào các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng của quận và thành phố. Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Nghị quyết và Uỷ ban nhân dân quận ban hành Chương trình hành động về việc đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự đường hè, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ban An toàn giao thông quận tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng và đồng bộ trong các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cộng đồng dân cư về tính cấp bách và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Uỷ ban nhân dân quận đã phê duyệt điều chỉnh 22 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo thẩm quyền; tổ chức cho 100% các hộ kinh doanh ký cam kết không chiếm dụng vỉa hè, không xả rác ra vỉa hè, lòng đường. Kết quả, từ ngày 01/01/2015 đến hết 30/8/2017, Uỷ ban nhân dân quận đã kiểm tra xử lý 494 công trình vi phạm về trật tự xây dựng, trong đó 328 công trình xây dựng sai phép, 166 công trình không có giấy phép xây dựng, xử phạt với tổng số tiến hơn 4,37 tỷ đồng; đầu tư cải tạo, nâng cấp 71 công trình ngõ, ngách với tổng giá trị trên 111,53 tỷ đồng; phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng thu gom 15.000 m3 chất thải rắn xung quanh các mương, hồ, cải tạo các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn... Uỷ ban nhân dân quận kiến nghị thành phố tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình Tổ quản lý đô thị phường; tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân thành phố để ban hành Nghị quyết mới sát với tình hình hiện nay...

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực địa tại một số ngõ ngách trên địa bàn quận và nghe báo cáo, Phó Trưởng ban Ban Đô thị Bùi Ngọc Hải ghi nhận Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, có nhiều cách làm hay, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên kết quả còn chưa bền vững, xử lý vi phạm chưa dứt điểm, vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập. Đề nghị Uỷ ban nhân dân quận quan tâm chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo với những số liệu cụ thể, đánh giá rõ thực trạng và các tồn tại, có đề xuất, kiến nghị rõ ràng; tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình vận động nhân dân hiến đất để nâng cấp, mở rộng ngõ; có kế hoạch tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý đô thị ở quận và các phường...