Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ban Pháp chế làm việc với UBND quận Lê Chân

Sáng ngày 28/9/2017, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức làm việc với Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân về quản lý, sử dụng giáo viên mầm non và lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn quận. Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Lê Quang Thoan chủ trì buổi làm việc. Đại diện các ngành có liên quan tham dự.

Năm học 2017 - 2018, quận Lê Chân có 166 lớp mầm non công lập, với 346 giáo viên mầm non, trong đó có 314 viên chức và 32 lao động hợp đồng; tăng 01 lớp so với năm học trước. Việc bố trí giáo viên mầm non tại các trường cơ bản phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, bình quân 2,1 giáo viên/lớp. Tính đến tháng 9/2017, toàn quận có 110 nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập, trong đó có 12 người được thành phố ghi nhận chuyển từ giáo viên sang, 98 lao động hợp đồng (15 hợp đồng có thời hạn và 83 hợp đồng mùa vụ). Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ về nấu ăn: Cao đẳng là 14 người (13%), Trung cấp là 71 người (64,5%), Sơ cấp là 16 người (14,5%), chuyên môn khác là 09 người (8%). Về chế độ áp dụng: 27 người được hưởng lương theo ngạch bậc, 69 người được hưởng hỗ trợ 1,86 của Uỷ ban nhân dân thành phố, 100% lao động được đóng bảo hiểm xã hội. Trong những năm học trước, Uỷ ban nhân dân quận luôn thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng giáo viên mầm non và nhân viên nấu ăn, không để tình trạng sử dụng quá số định mức được thành phố giao. Tuy nhiên, số lao động làm việc trong các trường học được thành phố giao thường chậm 01 năm, do vậy quận và các nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai kế hoạch năm học mới, không chủ động được về mặt nhân sự; chế độ chính sách đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn chưa được đảm bảo, mức thu nhập thấp lại không có trong danh mục khung vị trí việc làm nên người lao động không yên tâm công tác...

Ban Pháp chế đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của quận Lê Chân trong công tác quản lý, sử dụng giáo viên mầm non và lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn quận; chia sẻ với những khó khăn và đề nghị Uỷ ban nhân dân quận chỉ đạo các trường thực hiện đúng quy định hiện hành về chế độ đối với lao động nấu ăn; tham mưu cho thành phố điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế./.