Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Văn phòng HĐND thành phố tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

Chiều ngày 29/01/2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đã đến dự.

Năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố. Tập thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Thành ủy, quy định của pháp luật, chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện và hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu được quan tâm, chấn chỉnh, đã có bước chuyển biến, trong bối cảnh khối lượng công việc tăng nhiều, nhiều việc mới phát sinh khi thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành; tổ chức phục vụ tốt các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV. Văn phòng đã lãnh đạo Công đoàn, Hội Cựu chiến binh cơ quan tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới. Với vai trò là đơn vị Trưởng Khối thi đua, Văn phòng đã tổ chức thành công Giải giao hữu thể thao của Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp thành phố; tiếp tục quan tâm đời sống cán bộ, công chức, nhân viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đã đạt được, 07/07 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", 38/38 cán bộ, công chức, nhân viên đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", 20/38 cán bộ đạt "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; Uỷ ban nhân dân thành phố công nhận 03 tập thể đạt "Tập thể lao động xuất sắc", tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 09 cá nhân; 02 tập thể và 21 cá nhân được nhận Giấy khen của Văn phòng...

Năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố tập trung thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tham mưu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2018; tiếp tục tham mưu giúp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV; tham mưu giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện Chương trình giám sát năm 2018; duy trì hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư của công dân; kiện toàn, bổ sung, sắp xếp bộ máy cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác; ban hành các quy trình nghiệp vụ công tác của cơ quan Văn phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới...