Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng HĐND thành phố năm 2018

 

Sáng ngày 28/02/2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố và Công đoàn cơ quan Văn phòng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng đã đến dự.

Năm 2017 là năm Hội đồng nhân dân thành phố triển khai nhiều luật mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố, khối lượng công việc nhiều hơn so với năm trước. Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Thành ủy, Chương trình công tác của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện và hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định là 1 tập thể đoàn kết, thống nhất, đáp ứng kịp thời công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố tại các kỳ họp và thực hiện các nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp trong bối cảnh khối lượng công việc tăng nhiều, nhiều việc phát sinh khi thực hiện pháp luật mới ban hành. Văn phòng đã lãnh đạo tốt việc phối hợp với Công đoàn và Hội Cựu chiến binh cơ quan tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; tiếp tục quan tâm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, nhân viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố tập trung triển khai và thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau: tăng cường quán triệt đối với cán bộ, công chức trong cơ quan về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản pháp luật liên quan; triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 7, thứ 8 của Hội đồng nhân dân thành phố; tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV; tham mưu giúp Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện Chương trình giám sát năm 2018; duy trì hoạt động tiếp công dân của Hội đồng nhân dân thành phố; chủ động đề xuất kiện toàn, bổ sung, sắp xếp bộ máy cán bộ thuộc các phòng chuyên môn; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ công tác...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích ghi nhận năm 2017 Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đã có bước tiến mới trong các hoạt động chuyên môn và thực hiện chính sách với cán bộ, công chức, nhân viên, chăm lo đời sống đầy đủ, kịp thời, chu đáo hơn, thu nhập được nâng cao rõ rệt; biểu dương lãnh đạo cơ quan và Công đoàn đã động viên cán bộ, công chức kịp thời hoàn thành tốt công việc và hưởng ứng các phong trào thi đua; năm 2018 Văn phòng cần tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức; tạo điều kiện cho đi tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; quan tâm hơn nữa đến việc thăm hỏi động viên các gia đình cán bộ, công chức...