Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ngày làm việc thứ 11, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Điều chỉnh Luật Quy hoạch cần phù hợp với thực tiễn

 

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 01/6/2018, buổi sáng Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày tờ trình dự án Luật Chăn nuôi và thảo luận về Luật Đo đạc và bản đồ.

Bảo đảm tính ổn định của quy hoạch:

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch (tại 13 luật gồm: Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm, Luật Dược, Luật Công chứng, Luật Trẻ em, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Khoa học công nghệ, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị) nhiều  ý kiến đồng tình việc ban hành luật nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch.

Theo đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê (thành phố Hồ Chí Minh), điều chỉnh Luật Quy hoạch là cấp thiết bởi quy hoạch hiện mang tính vụn vặt, thậm chí chưa gắn kết với các lĩnh vực. Trong thực tiễn, có những quy hoạch chung được lập ra chồng chéo các quy hoạch riêng lẻ, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, dẫn đến tình trạng “quy hoạch đè quy hoạch”, chưa thể hiện gắn kết chung.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát để tránh trùng lắp quy hoạch tỉnh, thành phố và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, cần bảo đảm tính ổn định của quy hoạch. Quy hoạch cũng là nguyên nhân của nhiều tiêu cực, thiệt hại. Nhiều quy hoạch đúng nhưng sau đó bị phá hỏng, làm méo mó, điều chỉnh tùy tiện theo lợi ích nhất thời hoặc theo những tác động nhất định của nhóm lợi ích”.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) cảnh báo nguy cơ lạm dụng hình thức điều chỉnh để điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, thiếu tính ổn định như thời gian qua. Mặt khác, đại biểu chỉ ra điểm chồng chéo như sự trùng lắp quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Đồng thời, đề nghị bỏ nội dung quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện và quy hoạch chung từng khu chức năng trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng để tránh trùng lặp, quy hoạch chồng lấn quy hoạch gây lãng phí nguồn lực.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) cho rằng, thời gian qua, tình trạng điều chỉnh quy hoạch xảy ra khá nhiều tại các thành phố lớn, làm phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, gây bức xúc trong xã hội. Một trong những nguyên tắc quan trọng của hoạt động quy hoạch là bảo đảm sự ổn định, tránh gây xáo trộn cho doanh nghiệp và người dân. So với Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị, dự thảo luật quy định hình thức điều chỉnh cục bộ với thủ tục đơn giản hơn. Điều này dẫn đến việc lạm dụng điều chỉnh quy hoạch gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, không bảo đảm tuân thủ nguyên tắc chung.

Đại biểu Bùi Thanh Tùng (Hải Phòng): Về Luật quy hoạch tỉnh được tích hợp từ các nội dung chủ yếu của các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, chỉ thể hiện những quan điểm, phương hướng, định hướng khung nên không bảo đảm tính cụ thể và chi tiết. Do vậy, nội dung quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện không trùng lặp với quy hoạch tỉnh được quy định tại Luật Quy hoạch. Quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện là công cụ rất cần thiết để quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tôi đề nghị thống nhất quan điểm phải có quy hoạch xây dựng khu chức năng ở các tỉnh. Vì có một số ý kiến cho rằng quy hoạch tỉnh có nội dung, phương án phát triển các khu chức năng, do vậy không cần thiết có thêm một số loại quy hoạch chung cho từng khu chức năng. Tuy nhiên, quy hoạch tỉnh là phương án phát triển chung, có tính định hướng khung. Do vậy, các quy hoạch xây dựng khu chức năng là để cụ thể hóa những nội dung quy hoạch tỉnh, cụ thể hóa các quy hoạch ngành.

Giải trình về những băn khoăn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra sẽ tiếp tục rà soát theo tinh thần những gì trùng lặp với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành khác thì loại bỏ, cái gì hợp lý, không trùng lặp thì giữ lại.

Bỏ quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng:

Cho ý kiến về bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng trong sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, phần đông đại biểu đồng tình. Các đại biểu cho rằng, việc bãi bỏ này là cần thiết, phù hợp Luật Quy hoạch; bảo đảm tính xã hội hóa, do thị trường quyết định dựa trên cơ sở cung cầu.

Đại biểu Đặng Thế Vinh (Hậu Giang) nhận định, bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng sẽ tạo điều kiện thuận lợi thành lập các văn phòng công chứng, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Không nên lo ngại việc bỏ quy hoạch thì các văn phòng công chứng sẽ thành lập tràn lan, cạnh tranh không lành mạnh vì công chứng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư. Luật Công chứng cũng quy định chặt chẽ về điều kiện hành nghề công chứng viên, điều kiện thành lập và hoạt động của văn phòng công chứng. Nếu cạnh tranh không lành mạnh sẽ xử lý theo quy định của Luật Cạnh tranh.

Đồng tình cao việc bỏ quy hoạch tổng thể về công chứng, song đại biểu Trương Trọng Nghĩa (thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng dịch vụ công chứng không như dịch vụ massage, karaoke, hậu quả và hệ quả của nó rất lớn, bỏ quy hoạch tổng thể là đúng nhưng không có nghĩa là bỏ quy hoạch trên các tỉnh, thành, kể cả ở vùng sâu, vùng xa. Công chứng ở vùng sâu, vùng xa, Nhà nước phải có trách nhiệm.

Bảo đảm nguyên tắc bí mật nhà nước:

Tiếp đó, các vị đại biểu thảo luận về Luật Đo đạc và bản đồ. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo luật chỉnh lý, bổ sung nguyên tắc hoạt động đo đạc và bản đồ bảo đảm chủ quyền quốc gia, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng, an ninh; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phù hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; kịp thời ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Đại biểu KNhiễu (Lâm Đồng) cho rằng, kiến nghị bổ sung nguyên tắc “hoạt động đo đạc và bản đồ phải bảo đảm cung cấp dữ liệu địa lý phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao dân trí, thúc đẩy tiến bộ xã hội”, vì đây là nguyên tắc, đồng thời là mục tiêu quan trọng của đo đạc và bản đồ.

Theo đại biểu Âu Thị Mai (Tuyên Quang) cho rằng: hệ thống cơ sở dữ liệu về đo đạc và bản đồ là tài liệu đặc biệt, vừa để phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm an ninh, quốc phòng, nên trong quá trình đo đạc, khai thác, sử dụng bản đồ phải thực hiện nguyên tắc bảo đảm bí mật nhà nước. Vì vậy, ban soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung nguyên tắc này.

Đại biểu Nguyễn Trọng Bình (Hải Phòng): Tôi nhận thấy Dự thảo luật Đo đạc và bản đồ chưa giải quyết được các vấn đề hạn chế trong thực tiễn tổ chức đo đạc và bản đồ, cụ thể là vấn đề phân công trách nhiệm giữa các bộ. Tại điểm c khoản 1 Điều 16, dự thảo giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu và bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:10.000 và nhỏ hơn nhưng tại khoản 4 Điều 27, dự thảo giao Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện đo đạc, thành lập hải đồ vùng biển Việt nam và liền kề. Mặc dù, hai sản phẩm khác nhau nhưng quy trình thu thập dữ liệu là giống nhau, dẫn đến sự trùng lặp công việc và gây lãng phí nguồn lực. Theo tôi nên chuyển nhiệm vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:10.000 và nhỏ hơn về nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và quy định tại khoản 4, Điều 27, viết lại là: Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện đo đạc, thành lập hải đồ, bản đồ địa hình đáy biển vùng biển Việt Nam và liền kề./.

(Theo Báo Hải Phòng điện tử)