Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Tổ đại biểu HĐND thành phố tại huyện Vĩnh Bảo giám sát tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo

 

Sáng ngày 25/6/2018, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại huyện Vĩnh Bảo giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo. Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại huyện Nguyễn Trọng Nhưỡng chủ trì buổi giám sát. Đại diện các ngành có liên quan của thành phố tham dự.

Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo là bệnh viện hạng 2 với quy mô 230 giường. Bệnh viện có 01 cơ sở trung tâm và 03 cơ sở 2; 21 khoa, phòng; 255 cán bộ, nhân viên, trong đó có 46 bác sĩ, 142 điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh. Thực hiện Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần phục vụ trong khám, chữa bệnh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế vùng duyên hải Bắc Bộ, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã thống nhất chỉ đạo các khoa phòng thực hiện và đã đạt được một số kết quả nhất định, các chỉ tiêu chuyên môn cơ bản đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, tăng sự hài lòng của người bệnh, các chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện đều hoàn thành và có sự tiến bộ... Tuy nhiên căn cứ theo Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV của Liên Bộ Y tế - Nội vụ và Thông tư số 05 /TT-BYT của Bộ Y tế thì Bệnh viện đang thiếu biên chế so với định mức biên chế tối thiểu được quy định. Trong khi đó, Bệnh viện luôn hoạt động trong tình trạng quá tải. Hiện nay, Bệnh viện được giao kế hoạch là 230 giường bệnh nhưng số giường bệnh thực kê là 265 giường. Công suất sử dụng giường bệnh lên đến 115,22%... Bên cạnh đó cơ sở vật chất của bệnh viện được xây dựng từ lâu, đến nay đang xuống cấp trầm trọng, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh còn thiếu, trong khi đó nguồn ngân sách thành phố cấp cho chi thường xuyên năm 2018 bị cắt giảm chỉ còn 15% so với năm 2017; giá dịch vụ y tế chưa tính đúng tính đủ nên Bệnh viện gặp nhiều khó khăn trong việc bù đắp chi phí khám chữa bệnh, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại...

Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại huyện Nguyễn Trọng Nhưỡng phát biểu kết luận ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng lớn của Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố; chia sẻ với những khó khăn của bệnh viện và đề nghị bệnh viện chủ động khắc phục khó khăn; rà soát đội ngũ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng hiện có, có cơ sở tuyển dụng, đào tạo, chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút đội ngũ bác sĩ giỏi về công tác; tham mưu, đề xuất với Sở Y tế sửa chữa cơ sở vật chất xuống cấp, xây dựng các khu nhà mới, bổ sung trang thiết bị hiện đại; tiếp tục đổi mới, nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân...