Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về phiên họp sáng ngày 05/12, kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV

Sáng ngày 05/12/2018, kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Dự phiên khai mạc có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Chính phủ; các vị đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng; các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XV; các đồng chí: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND thành phố; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các Ban của Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố; các đồng chí Bí thư Quận ủy, Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các quận, huyện; đại diện một số cơ quan báo chí Trung ương và thành phố.

1. Mở đầu phiên họp, đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố báo cáo dự kiến và thông qua Chương trình kỳ họp; 100% đại biểu HĐND thành phố nhất trí thông qua Chương trình kỳ họp diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 05 - 07/12/2018 (có chương trình kèm theo).

2. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp, nội dung chủ yếu như sau:

“...Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố diễn ra vào thời điểm chúng ta chuẩn bị kết thúc việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 - năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan kết quả công tác toàn diện trong 3 năm qua của nhiệm kỳ này.

HĐND thành phố sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc bảo đảm cho thành phố tiếp tục phát triển đột phá, mạnh mẽ hơn, tiến tới hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Trước hết, HĐND thành phố sẽ thảo luận, đánh giá và thông qua báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019;

Như chúng ta đã biết: Năm 2018, trong hoàn cảnh thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị và ý thức trách nhiệm cao, với sự nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Hải Phòng tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng vượt bậc của 2 năm đầu nhiệm kỳ (2016-2017) và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, một số chỉ tiêu tăng trưởng cao, nằm trong tốp  đầu của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 16,25%, cao nhất từ trước tới nay, gấp 2,4 lần bình quân chung toàn quốc.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 2,4 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Các dự án có giá trị kinh tế xã hội cao của một số doanh nghiệp trong nước đã và đang được triển khai khẩn trương, trong đó dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, chế tạo ô tô Vinfast bước đầu đã đi vào sản xuất, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và của thành phố Hải Phòng nói riêng. Các lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu, dịch vụ cảng biển, du lịch, thương mại đều có chuyển biến và tăng trưởng cao, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Nguồn lực của thành phố tiếp tục được tăng cường. Kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm triển khai đầu tư xây dựng, tạo bước chuyển biến căn bản trên con đường hiện đại hóa thành phố.

Chương trình xây dựng nông thôn mới với cách làm mới đã và đang được triển khai theo đúng lộ trình, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, lao động, việc làm đều có nhiều tiến bộ. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, tri ân các gia đình có công, gia đình thương binh, liệt sỹ, đối tượng chính sách được Đảng bộ, chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm với nhiều chủ trương và biện pháp thiết thực. An ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự trị an xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân toàn thành phố được cải thiện và nâng cao một bước.

Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng, kinh tế xã hội thành phố vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm. Trong đó đáng lưu ý là, mặc dù chính quyền thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, nhưng nguồn thu ngân sách của thành phố vẫn còn bị thất thoát nhiều. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường đầu tư kinh doanh còn nhiều hạn chế. Tính trách nhiệm, tinh thần phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Một số nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được xem xét, giải quyết kịp thời.

Những thành tích đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế nói trên rất cần được các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá thấu đáo.

Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ xem xét, quyết định các nội dung về nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng năm 2019 do UBND thành phố trình tại kỳ họp với tinh thần chung là: vẫn giữ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở mức cao, phấn đấu nhiều chỉ tiêu sẽ về đích sớm hơn kế hoạch.

Tôi đề nghị các vị đại biểu tập trung thảo luận, phân tích và có ý kiến thấu đáo nhất để năm 2019 - một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thành phố chúng ta sẽ tiếp tục có bước phát triển đột phá mạnh mẽ hơn nữa, tạo tiền đề chuẩn bị cho thành phố bước vào nhiệm kỳ mới.

Thứ hai, trên cơ sở các đề án do UBND thành phố chuẩn bị, Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua một số báo cáo và quyết định ban hành một số nghị quyết chuyên đề quan trọng liên quan đến một loạt vấn đề, lĩnh vực mà yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ kinh tế, xã hội cũng như ý kiến, nguyện vọng của cư tri thành phố đang đòi hỏi phải đáp ứng.

Các đề án đã được chuẩn bị khá công phu, nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, MTTQ Thành phố; giữa các Ban HĐND với các cơ quan chủ trì soạn thảo; đồng thời tiến hành tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý và đông đảo cử tri để trình ra kỳ họp.

Thứ ba, HĐND thành phố tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND Thành phố và các cơ quan liên quan.  Đây là kỳ họp cuối năm 2018 và cũng là kỳ họp kết thúc năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, do vậy, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri đối với các thành viên của UBND thành phố. Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố, các thành viên UBND thành phố được chất vấn tại kỳ họp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để trả lời các vấn đề mà đại biểu đặt ra; đồng thời cần báo cáo kết quả thực hiện các cam kết, lời hứa của mình với cử tri thành phố tại những kỳ họp trước.

Thứ tư, tại kỳ họp này, theo quy định, HĐND thành phố sẽ thực hiện nhiệm vụ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu ra.

Đây là nội dung giám sát rất quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Hội đồng đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Do vậy, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình và tiếp thu ý kiến của cử tri, các vị đại biểu cần có sự nhìn nhận đánh giá công bằng, khách quan, trung thực về năng lực, về tính trách nhiệm, sự cống hiến và phẩm chất, đạo đức, lối sống của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố và chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, tôi đề nghị cử tri và nhân dân thành phố dành thời gian theo dõi, tham gia ý kiến, góp phần tạo nên thành công chung của kỳ họp...

3. Thực hiện chương trình kỳ họp, HĐND thành phố đã nghe trình các báo cáo sau:

- Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2018; phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và chủ đề năm 2019 của thành phố.

- Ủy viên Thường trực HĐND thành phố, Chánh Văn phòng HĐND thành phố Nông Quốc Tuấn báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri thành phố tham gia vào nội dung kỳ họp thứ 8.

- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Thông qua Đề án phát triển giao thông vận tải nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng đến năm 2025; Thông qua Đề án thí điểm đường phố đi bộ tại tuyến đường hai bờ sông Tam Bạc.

- Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trình Tờ trình của UBND thành phố Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành trình các Tờ trình của UBND thành phố về: Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2019; Dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2019.

- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích trình Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND thành phố.

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

- Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Phạm Văn Phương báo cáo thẩm tra về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - ngân sách năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

- Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Bùi Thế Nghĩa báo cáo thẩm tra về việc thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

- Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố Đặng Bá Cường báo cáo thẩm tra về việc thi hành pháp luật, hoạt động của các cơ quan tư pháp, công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

- Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố Đỗ Mạnh Hiến báo cáo thẩm tra về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về đô thị năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

4. Thực hiện một số nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố:

- HĐND thành phố tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu của kỳ họp gồm 05 thành viên do đồng chí Đinh Duy Sinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đồ Sơn làm Trưởng Ban.

- Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trình kỳ họp Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với đồng chí Lê Thanh Sơn.

- Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành trình kỳ họp Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với đồng chí Lê Thanh Sơn.

Sau khi nghe toàn văn các dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với đồng chí Lê Thanh Sơn, 100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết này.

- Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành trình kỳ họp Tờ trình của Chủ tịch HĐND thành phố về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

- Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trình kỳ họp các Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Kỳ họp HĐND thành phố đã tiến hành bầu bổ sung với kết quả như sau:

- Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với 63/66 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 94,03% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

 - Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với 64/66 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 95,52% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

- Đồng chí Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương trúng cử chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với 66/66 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 98,5% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

Sau khi nghe toàn văn các dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), 100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết này.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Bùi Quang Hải, Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

5. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình HĐND thành phố thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV bầu.

6. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố thông báo chia Tổ thảo luận và hướng dẫn thảo luận Tổ.

Về tổng thể, phiên họp sáng ngày 05/12/2018 đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có trách nhiệm cao đối với các nội dung đề ra theo chương trình kỳ họp; bảo đảm đúng thời gian và quy định của pháp luật./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG