Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2019

Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV

 

Ngày 06/12/2018, kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV bước sang ngày làm việc thứ hai.

Buổi sáng, Chánh Văn phòng HĐND thành phố, Thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Tổ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội; ý kiến tham gia vào đề án, tờ trình của UBND thành phố và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Theo đó tại 05 tổ đã có 48 lượt ý kiến, trong đó 35 lượt ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2018; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và chủ đề năm 2019 của thành phố; 13 lượt ý kiến về chuyên đề trình kỳ họp và các nội dung khác; 09 lượt ý kiến tham gia vào nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) bầu....

HĐND thành phố tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố điều hành phiên họp.

Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn về các vấn đề: giải pháp ngăn chặn giảm thiểu ùn tắc giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; giải pháp khắc phục một số một số tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng; thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; cung cấp nước sạch cho người dân ở nông thôn và cung cấp nước ngọt chongười dân trên đảo Cát Bà; việc xác định tài sản, bàn giao tiếp nhận các công trình nhà máy nước mini; tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố; các giải pháp để hỗ trợ phát triển kinh tế thủy sản, nông thôn; giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở ở khu vực núi Thiên Văn...

Buổi chiều, HĐND thành phố tiếp tục phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn về các vấn đề: quản lý kiến trúc đô thị, quản lý trật tự xây dựng, điện chiếu sáng; xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp; việc xây dựng cơ sở hạ tầng của một số dự án phát triển đô thị và nhà ở gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; xử lý rác thải, nhất là rác thải ở nông thôn, xây dựng bãi rác tập trung; quản lý thanh toán xi măng, vật liệu xây dựng, cây xanh hỗ trợ cải tạo ngõ, ngách; giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt khi triều cường; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân xã Hữu Bằng và xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy; việc thu tiền sử dụng đất đối với các dự án lớn đã được phê duyệt hoặc đồng ý chủ trương; việc cấp phép khai thác mỏ cát; Dự án phát triển đô thị và dịch vụ tại phường Tràng Cát, quận Hải An chậm triển khai, việc xử lý tiền sử dụng đất của Dự án; lãng phí nguồn tài nguyên đất do chậm tiến độ của Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng; xử lý ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước ngọt...  trong quá trình chất vấn Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND thành phố báo cáo bổ sung làm rõ những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách của mình chưa được trả lời rõ.