Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2019

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện Luật Thi hành án hình sự tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

 

Tiếp tục Chương trình, kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện Luật Thi hành án hình sự giai đoạn từ ngày 01/7/2018 đến 7/2018, buổi chiều ngày 27/12/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tiến hành thành phố Hải Phòng giám sát tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách chủ trì cuộc giám sát.

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã báo cáo với Đoàn kết quả kiểm sát thi hành án hình sự đối với việc ban hành quyết định thi hành án của Tòa án; việc thi hành án treo, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú, quản chế, thi hành hình phạt trục xuất, thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh, quyết định thi hành án phạt tù; kiểm soát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án và kiểm sát việc thi hành án tử hình theo các thủ tục pháp luật trong thi hành án phạt tù; kiểm soát việc đảm bảo các thủ tục pháp luật trong tổ chức giam giữ và thi hành án phạt tù, thực hiện chế độ quản lý, giam giữ phạm nhân; trích xuất, chế độ ăn, ở, mặc và tư trang, chế độ sinh hoạt, chế độ chăm sóc y tế; chế độ thăm gặp thân nhân; nhận quà và chế độ liên lạc; kiểm sát việc xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù... Qua 8 năm thi hành Luật Thi hành án hình sự góp phần bảo đảm việc thi hành bản án của tòa án được nghiêm minh, công bằng. Viện kiểm sát 2 cấp kiểm sát 100% quyết định thi hành án hình sự của cơ quan tòa án. Cụ thể, kiểm sát 15.731/15.731 quyết định, gồm: 10.812 quyết định thi hành án phạt tù; 3.168 quyết định thi hành án treo; 1.732 án phạt cải tạo không giam giữ...Phối hợp triển khai 24 đợt xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với 11. 981 lượt phạm nhân; 1 đợt tha tù trước thời hạn có điều kiện 47 phạm nhân...

Tại cuộc giám sát, Viện kiểm sát nhân dân thành phố kiến nghị Quốc hội sớm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án hình sự để phù hợp với tình hình thi hành các bản án, quyết định của Tòa án; tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự của Chính phủ, cơ quan Thi hành án Hình sự, Tòa án, Viện kiểm sát đảm bảo bản án đã tuyên đều được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất... Quốc hội, Chính phủ cần: tăng cường giám sát đối với việc chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự bảo đảm án đã tuyên được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất; bố trí lực lượng làm công tác thi hành án hình sự bảo đảm đủ số lượng, chất lượng; công bố sớm các quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện giúp các địa phương, cơ quan có điều kiện được thực hiện đúng thời hạn; kiện toàn Hội đồng giám định Y khoa cấp tỉnh, thành phố để xác định điều kiện sức khỏe của bị án để chấp hành án phạt tù... Đối với Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành cần chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý đối với: người chấp hành xong án phạt về địa phương, tạo điều kiện giải quyết việc làm; người được hoãn, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại địa phương...

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng để tổng hợp, báo cáo với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu trong quá trình xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự./.

                                                                                                 NGUYỄN HIỀN NHÂN

                                                                                    (Văn phòng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng)