Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2019

Thường trực HĐND thành phố họp đánh giá công tác tháng 12 và năm 2018; triển khai nhiệm vụ tháng 01 và 3 tháng đầu năm 2019

 

Chiều ngày 03/01/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố họp đánh giá kết quả công tác tháng 12 và năm 2018; triển khai nhiệm vụ tháng 01 và 3 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; đồng chí Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố.

Tháng 12/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 8, cơ bản hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong tháng; tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện thêm nhiều quy trình nghiệp vụ của Văn phòng nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ và chất lượng hoạt động của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố. Công tác chuẩn bị kỳ họp tiếp tục có đổi mới, chất lượng, hiệu quả và thiết thực; việc lựa chọn nội dung quyết định tại kỳ họp đều sát thực tế, có chất lượng, tính khả thi cao...

Năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đảm bảo an sinh xã hội. Các kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, số lượng tài liệu phục vụ kỳ họp lớn, tăng hơn so với những năm trước. Tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát; chú trọng bám sát chương trình, kế hoạch giám sát đã đề ra, tập trung vào những vấn đề quan trọng, bức xúc được nhiều cử tri quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri để chuẩn bị kỳ họp được coi trọng và đổi mới, huy động rộng rãi ý kiến đóng góp cho kỳ họp...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích yêu cầu Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố cần hoàn thiện lại Báo cáo với đầy đủ các nội dung; nêu rõ công tác phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Trong tháng 01 và 3 tháng đầu năm 2019, cần tập trung triển khai các nghị quyết của kỳ họp thứ 8; xem xét điều chỉnh Kế hoạch hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về phát triển thành phố Hải Phòng; ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề; chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2018; xây dựng Kế hoạch thực hiện chất vấn giữa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố và Kế hoạch giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các quận, huyện; khẩn trương hoàn thành Báo cáo tổng hợp kiến nghị sửa Luật Tổ chức chính quyền địa phương; hoàn thành công tác tổng hợp hoạt động của cơ quan trong năm 2018 và chuẩn bị Tết Nguyên đán; Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố khẩn trương triển khai Kế hoạch ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO, hoàn thiện và ban hành các Quy trình, Quy chế nghiệp vụ công tác...