Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV


Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV,
sáng ngày 09/7/2019, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về nội dung sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 - 2021 và nội dung sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố từ năm 2019 đến năm 2030. Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Pháp chế chủ trì buổi thẩm tra. Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đại diện các ngành, địa phương liên quan cùng dự.

Theo kết quả rà soát, thành phố Hải Phòng có 09 xã, phường chưa đạt 50% về 02 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, phải tiến hành sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 theo yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương. Cụ thể: quận Hồng Bàng có 04 phường, quận Ngô Quyền có 02 phường, quận Đồ Sơn có 01 phường và huyện Tiên Lãng có 02 xã. Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, các quận, huyện đã chỉ đạo 12 xã, phường liên quan (09 xã, phường trong diện sắp xếp và 03 xã, phường liền kề) tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc nhập xã, phường trên địa bàn và dự kiến tên gọi xã, phường mới (sau khi sáp nhập). Kết quả cử tri đồng ý rất cao với các nội dung được xin ý kiến. Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri, Hội đồng nhân dân 04 quận, huyện và Hội đồng nhân dân 12 xã, phường liên quan đã tổ chức kỳ họp, biểu quyết thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Theo đó: đối với quận Hồng Bàng: nhập phường Quang Trung và phường Hoàng Văn Thụ thành phường Hoàng Văn Thụ, nhập phường Phan Bội Châu và phường Phạm Hồng Thái thành phường Phan Bội Châu; đối với quận Ngô Quyền: nhập phường Lương Khánh Thiện và phường Cầu Đất thành phường Cầu Đất; đối với quận Đồ Sơn: nhập phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải thành phường Hải Sơn; đối với huyện Tiên Lãng: nhập xã Tiên Tiến và xã Quyết Tiến thành xã Quyết Tiến, nhập xã Tiên Hưng và xã Vinh Quang thành xã Vinh Quang.

Thành phố Hải Phòng hiện đang có 2.570 thôn, tổ dân phố (1.167 thôn và 1.403 tổ dân phố) thuộc 223 xã, phường, thị trấn. Trong đó chỉ có 561 thôn, tổ dân phố (chiếm tỷ lệ 21,83%) đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ gia đình theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Theo Đề án của Ủy ban nhân dân thành phố, việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn chưa đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ gia đình sẽ được thực hiện theo 03 giai đoạn: năm 2019, giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030. Theo đó: năm 2019 toàn thành phố phải tiến hành sắp xếp, sáp nhập 188 thôn, tổ dân phố liền kề, có quy mô dưới 50% quy mô số hộ gia đình theo quy định với nhau thành 64 thôn, tổ dân phố tại 20 xã, phường thuộc 07 quận, huyện (Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh và Tiên Lãng). Đề án của các địa phương đều đạt được trên 50% số cử tri đại diện hộ gia đình của từng tổ dân phố liên quan tán thành và được Hội đồng nhân dân xã, phường thống nhất thông qua.

Ban Pháp chế nêu rõ đây là chủ trương lớn, 2 Đề án được xây dựng công phu, thận trọng, khoa học, về cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo quy định, bám sát chỉ đạo của Trung ương; đề nghị cơ quan chủ trì đề án tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung để hoàn thiện nội dung đề án; trong quá trình thực hiện, các quận, huyện cần chỉ đạo rút ngắn thời gian giao thời, duy trì hoạt động bình thường, hạn chế xáo trộn làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV xem xét, quyết định./.