Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2020

Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật thành phố


Chiều ngày 0
8/11/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật thành phố để lấy ý kiến tham gia vào nội dung kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV. Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và các ngành liên quan.

Cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả nổi bật của thành phố thời gian qua; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, thành phố đã có những bước phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng; cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống người dân ngày được nâng cao; xuất hiện nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả; đặc biệt Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành những Nghị quyết quan trọng đối với phát triển nông nghiệp nông thôn.

Cử tri đề nghị thành phố quan tâm phát triển ngành du lịch để tương xứng với tiềm năng lợi thế, đầu tư hơn nữa cho lĩnh vực khoa học công nghệ, vấn đề xử lý rác, môi trường; chú trọng văn hóa giáo dục, văn hóa nông thôn, an toàn thực phẩm, công tác quy hoạch; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thành phố; đưa chỉ tiêu phát triển dân số vào bộ chỉ tiêu của thành phố, quan tâm phát triển dân số cơ học. Cử tri kiến nghị thành phố cần có cơ chế, chính sách thu hút nhân tài đối với ngành y tế, khuyến khích bác sỹ gia đình phát triển; chú ý về vấn đề cải tạo mặt đường hiện nay để không bị cao hơn nhà dân.

Cử tri cũng tham gia ý kiến trực tiếp vào các Đề án trình tại Kỳ họp thứ 11 và đánh giá các Đề án có nhiều cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, chăm lo cuộc sống người dân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố trong việc nỗ lực nâng cao mức sống cho nhân dân.

Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp thắng thắn, xây dựng, có trách nhiệm cao của các đại biểu để chuyển tới kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV xem xét, quyết định./.