Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2020

Cần thiết ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để kêu gọi nguồn lực phát triển


Buổi sáng ngày 11/11/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, tiến hành xem xét, quyết định về các nội dung:

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020: Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đọc dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết này với kết quả: i) Về Điều 2 của dự thảo Nghị quyết quy định về các chỉ tiêu chủ yếu gồm 12 khoản đã có 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 88,41%); trong đó, có 422 đại biểu tán thành (bằng 87,37%). ii) Quốc hội đã tiến hành biểu quyết về toàn bộ Nghị quyết đã có 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 89,03%); trong đó, có 426 đại biểu tán thành (bằng 88,2%).

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Thời gian còn lại của buổi sáng, Quốc hội đã thảo luận ở Tổ về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Các đại biểu tập trung cho ý kiến về một số nội dung sau: Về sự cần thiết ban hành Luật, cơ bản các đại biểu cho rằng việc xây dựng Luật nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia nói chung và huy động nguồn lực tư nhân thông qua đầu tư PPP nói riêng, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, khắc phục những khó khăn bất cập đang tồn tại hiện nay và đảm bảo tính pháp lý ổn định, nâng cao hiệu quả thực hiện, tính khả thi của các dự án PPP dài hạn, nhiều rủi ro, đầu tư quy mô lớn, cũng như tính pháp lý đồng bộ với các luật có liên quan. Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, áp dụng luật và Điều ước quốc tế; lĩnh vực đầu tư, quy mô và phân loại dự án PPP; Hội đồng thẩm định dự án PPP; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP; lựa chọn nhà đầu tư; thành lập doanh nghiệp dự án PPP và ký kết hợp đồng; nguồn vốn thực hiện dự án PPP; bảo đảm của Chính phủ đối với dự án PPP quan trọng; cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu; trình tự thực hiện dự án PPP; các loại hợp đồng PPP; cơ chế quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP...

Phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đến nay, Đảng, Quốc hội đều nhận thức cần thiết phải xã hội hóa mạnh mẽ hơn, rất cấp bách, cần thiết ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để kêu gọi nguồn lực phát triển. Quan trọng là phải bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư, để xã hội hóa đầu tư, kêu gọi tư nhân tham gia. Theo Thủ tướng, trong dân nguồn lực còn rất lớn nhưng chưa kêu gọi được, chưa có luật pháp bảo vệ thì người dân không thể bỏ vốn ra được. 

Thủ tướng khẳng định, các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đều mong muốn thúc đẩy Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư ra đời theo hướng “một luật thông thoáng cùng có lợi”. Mục tiêu là bảo đảm lợi ích tối đa cho Nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư. Hai bên cùng có lợi, cùng phát triển, cùng hưởng lợi thì chúng ta mới có thể kêu gọi vốn trong dân, các nhà đầu tư nước ngoài, trong nước cùng làm ăn. Vì vậy, Thủ tướng nêu rõ cần phải nhanh về thủ tục, thuận lợi trong quản lý, minh bạch, khách quan. Bởi hiện nay, do còn sự chồng chéo, vướng mắc về luật pháp nên các nhà đầu tư chưa nhiệt huyết đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, thể chế rất quan trọng, nếu gỡ được thể chế thì không khí đầu tư xã hội hóa rất tốt, giúp đất nước phát triển. Nếu giữ tư duy lạc hậu thì không thể phát triển đất nước.

Theo quy luật kinh tế, khi đầu tư theo hình thức công tư, cả Nhà nước, nhà đầu tư, người dân đều có lợi, dân sẽ giàu có hơn. Dân có giàu thì nước mới mạnh, đó cũng chính là mục tiêu của Đảng và Nhà nước mong muốn. Muốn như vậy, Nhà nước phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư tư nhân, thì họ mới yên tâm đầu tư. Thủ tướng khẳng định, tất cả lĩnh vực phải mở rộng hơn để thu hút khối tư nhân tham gia theo phương châm "Nhà nước và tư nhân cùng làm", trừ những lĩnh vực mà Nhà nước phải nắm "yết hầu" kinh tế như chính sách tiền tệ, an ninh, quốc phòng... Việc tổng quát quy hoạch, kế hoạch Nhà nước nắm, còn phải phân cấp giao quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm đồng thời cần có sự giám sát, đấu thầu công khai, minh bạch để lựa chọn nhà đầu tư tốt nhất.

Đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng cho rằng, báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện PPP do Chính phủ thực hiện có những kết quả rất tích cực. Các dự án PPP trong thời gian qua góp phần rất quan trọng trong hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, đô thị cũng như xử lý chất thải nước thải, rác thải, kịp thời giải quyết những nhu cầu bức xúc và dịch vụ công người dân. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế đối với các dự án BOT và đặc biệt là những dự án BT.  

Theo đại biểu Bùi Thanh Tùng, hiện có quá nhiều luật điều chỉnh cho một dự án PPP nhưng lại không tạo môi trường ổn định cho đối tượng dự án này, nhất là thiếu cơ chế tổng thể để thu hút các nguồn lực đầu tư tư nhân.

“Nếu như không có Luật PPP thì các dự án PPP hiện nay đang triển khai sẽ khó khăn; hiệu quả trong thu hút vốn đầu tư tư nhân và phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ”- đại biểu Bùi Thanh Tùng nêu rõ.

Đại biểu Bùi Thanh Tùng cũng thống nhất tinh thần Chính phủ báo cáo về việc luật PPP lần này phải quy định cả về thủ tục và nội dung mới bảo đảm tính đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, đặc biệt là cơ chế thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng đầu tư công.  

Về hạn mức cho PPP, đại biểu cho rằng rất cần thiết, nếu không cứ đầu tư nhỏ lẻ, dàn trải khắp nơi, hạn mức bao nhiêu thì Chính phủ sẽ quy định. Cũng theo đại biểu Bùi Thanh Tùng, trong dự thảo luật, Chính phủ đã xử lý hài hòa giữa vấn đề “công - tư”, giữa Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư. Theo đó, các dự án quan trọng quốc gia vẫn thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; các dự án lớn vẫn phải là Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, tại địa phương thì đại biểu đồng thuận việc HĐND không cần phải trực tiếp quyết định chủ trương đầu tư. Theo đại biểu, các nội dung cơ bản trong dự án PPP như việc sử dụng tài sản công như đất đai, tài nguyên, trụ sở hay vốn ngân sách nhà nước hay cả mức giá, phí dịch vụ đều đã phải thông qua HĐND rồi, nếu thêm một bước để HĐND quyết định chủ trương nữa có lẽ là không cần thiết. Đại biểu ủng hộ doanh nghiệp dự án PPP được thành lập để thực hiện mục đích duy nhất là triển khai dự án PPP. Đại biểu cũng nêu quan điểm, khi huy động tư nhân vào, với vai trò đối tác, thì phải cùng gánh vác rủi ro, không thể đẩy hết sang tư nhân được. Do đó, đại biểu ủng hộ cơ chế chia sẻ rủi ro mà Chính phủ đề xuất. Tuy nhiên, cơ chế này không thể áp dụng tràn lan, phải lựa chọn rất kỹ, dự án nào mới đủ điều kiện áp dụng cơ chế, Chính phủ phải làm rõ. Trong tờ trình cũng như dự thảo Luật, chưa thấy Chính phủ đề xuất nguồn xử lý các rủi ro này. Trường hợp xảy ra thì Chính phủ lấy tiền ở đâu để chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư, đại biểu đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp nội dung này./.

HN