Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2020

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên


Buổi chiều ngày 11/11/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

12 vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu và 01 vị đại biểu Quốc hội tranh luận với đa số ý kiến nhất trí Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lực lượng dự bị động viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về các nội dung: Về tên gọi của Luật; phạm vi điều chỉnh; bổ sung các quy định, như: trách nhiệm giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đối với lực lượng dự bị động viên; quy định khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; định danh rõ thẩm quyền lập kế hoạch; quy định chế tài xử lý đối với các cá nhân không tham gia quân nhân dự bị huấn luyện, diễn tập; các hành vi cấm (huy động lực lượng dự bị động viên không có trong kế hoạch xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ phương tiện có phương tiện kỹ thuật trốn tránh, trì hoãn khi đã xếp trong đơn vị dự bị động viên); về đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; về chế độ, chính sách đối với người vận hành, điều khiển phương tiện kỹ thuật dự bị được điều động hoặc huy động đối với trường hợp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; giao Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức sinh hoạt cho quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ tiểu đội trưởng và tương đương trở lên; bổ sung chế tài đối với các cơ quan, tổ chức không tạo điều kiện cho quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập; quy định nội dung chi cho xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị; quy định trưng mua tài sản; quy định các trường hợp miễn, hoãn tham gia lực lượng dự bị động viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt thay mặt cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp các cơ quan chức năng chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội thông qua./.

HN