Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2020

Thường trực HĐND thành phố làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Sáng
ngày 12/11/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; công tác chuẩn bị xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc. Đại diện các ngành, địa phương có liên quan tham dự.

Thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, địa phương trình Ủy ban nhân dân thành phố Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2019 và năm 2020, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết. Sở đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng và ban hành Quyết định quy định triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nghị quyết; ban hành hướng dẫn tạm thời xác định vùng sản xuất rau, quả hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố; hướng dẫn các địa phương thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định. Tổng kinh phí hỗ trợ là 296,914 tỷ đồng, chia làm 02 giai đoạn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025, tổ chức họp thảo luận, thống nhất với các huyện; có văn bản xin ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo thành phố, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện. Các huyện đã rà soát, thống nhất lựa chọn 07 xã thực hiện năm 2020 gồm: Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo), Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng), Tân Dân (huyện An Lão), Thụy Hương (huyện Kiến Thụy), Đồng Thái (huyện An Dương), Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên) và Xuân Đám (huyện Cát Hải). Sau khi thống nhất với các huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất năm 2020 ngân sách thành phố hỗ trợ 829 tỷ đồng, tập trung đầu tư vào 03 nội dung chính để thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Hải Phòng gồm: giao thông, điện chiếu sáng và môi trường...

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bùi Đức Quang ghi nhận Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố. Tuy nhiên, Nhà máy chế biến rau, quả của Công ty Cổ phần Lavifood dự kiến đến tháng 12/2020 mới xây dựng xong và quý II/2021 mới đi vào sản xuất. Trong thời gian tới, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các địa phương bám sát tiến độ xây dựng của nhà máy để hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, đáp ứng nhu cầu của nhà máy khi bắt đầu sản xuất, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống... Về công tác chuẩn bị xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí Bùi Đức Quang đề nghị Sở tiếp thu ý kiến các đại biểu, nghiên cứu, xem xét lại một số tiêu chí, đầu tư có hiệu quả để tránh lãng phí, chú trọng các tiêu chí về nước sạch, xử lý rác thải ở nông thôn...