Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2020

Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội


Buổi chiều ngày 14/11/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày Tờ trình và nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo thuyết minh; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.

Thời gian còn lại của buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung phiên họp.

15 vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu và 03 vị đại biểu Quốc hội tranh luận với đa số ý kiến tập trung thảo luận về các nội dung: cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị để thông qua Nghị quyết; tổ chức mô hình về chính quyền đô thị của Hà Nội; tên gọi của Nghị quyết; tên gọi của Ủy ban nhân dân ở những nơi làm thí điểm; chế độ làm việc của Ủy ban nhân dân phường ở những nơi làm thí điểm... Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh việc thực hiện thí điểm trên nguyên tắc thể chế hóa Nghị quyết của Đảng nhưng phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và đáp ứng được nhu cầu đổi mới phát triển của thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ cần phải thống nhất rằng: các đơn vị hành chính ở nước ta đều phải có chính quyền địa phương, nhưng cấp chính quyền địa phương phải bao gồm cả HĐND và Ủy ban nhân dân, còn nơi nào không phải là tổ chức cấp chính quyền địa phương có thể là Ủy ban nhân dân hay chính quyền chỉ có 1 cơ quan hành chính. Nếu như Nghị quyết này được thông qua thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức của cơ quan này phải có sự mới, không phải như cấp phường hiện nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết thêm, việc Quốc hội thông qua được Nghị quyết tại kỳ họp này sẽ bảo đảm cho Hà Nội triển khai chuẩn bị bầu cử ở cơ sở và tổ chức chính quyền mới. Nếu như Nghị quyết không được thông qua thì việc tổ chức đại hội ở cơ sở sẽ không thực hiện được theo tinh thần mới này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và thành phố Hà Nội sẽ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ để giải trình báo cáo với Quốc hội về nội dung này./.

HN