Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2020

Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

Buổi sáng ngày 15/11/2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 20  tại Nhà Quốc hội. Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Phùng Quốc Hiển, nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ về hai dự án Luật này.

Về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), các vị đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc áp dụng Luật Đầu tư, các luật có liên quan và điều ước quốc tế; chính sách đầu tư kinh doanh; các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; các ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; vấn đề ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; các ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài có điều kiện. Liên quan đến nội dung cụ thể, có ý kiến đại biểu đề nghị cần quy định đầy đủ, chặt chẽ về hành lang pháp lý cho loại hình dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê; quy định cụ thể, rõ ràng về tiêu chí phân địa bàn được và không được tiếp cận với nhà đầu tư nước ngoài; cân nhắc các ưu đãi đầu tư với doanh nghiệp nước ngoài về đất đai bảo đảm với lợi ích của Nhà nước; tiêu chí chuyển nhượng dự án;...


Đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (Đoàn Hải Phòng) cho rằng, Luật Doanh nghiệp sửa đổi lần này phải đạt 2 mục tiêu: quản lý và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Thực tế có 4 thành phần kinh tế; có 3 hình thái kinh doanh là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Trong 3 hình thái kinh doanh thì doanh nghiệp có Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã có Luật Hợp tác xã; còn hộ kinh doanh thì chưa có luật. Như  thế không có nghĩa hộ kinh doanh có khoảng trống pháp lý mà chỉ là chưa đầy đủ. Từ đó đặt ra yêu cầu, với  hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp không nhỏ cho kinh tế chung, cần có khuôn khổ pháp lý. Nhưng đưa vào Luật Doanh nghiệp thì lại khiên cưỡng, nhất là khi dự thảo luật lấy một phần nội dung của Nghị định số 78 đưa vào chương của hộ kinh doanh, thậm chí lại còn không đầy đủ bằng Nghị định số 78. Quan điểm  của đại biểu Mai Hồng Hải là cần luật hóa hộ kinh doanh nhưng phải có sự nghiên cứu, đánh giá rõ tác động, có cơ chế cụ thể, tạo môi trường phát triển. Đại biểu đề nghị hình thành, quy định tại nghị định riêng về hộ kinh doanh, trước khi tiến tới luật hóa. Có thể có luật riêng về hộ kinh doanh hoặc là coi hộ kinh doanh là doanh nghiệp để bổ sung vào Luật Doanh nghiệp.

Về các quy định đối với doanh nghiệp nhà nước, đại biểu Mai Hồng Hải cho rằng quy định của luật  dường như  vẫn tìm cách quản lý nhiều hơn là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Do đó cần tiếp tục xem xét, bổ sung cho phù hợp. Về việc bỏ 2 điều kiện về con dấu và thông báo sự thay đổi người quản lý đối với doanh nghiệp, đại biểu Mai Hồng Hải nhận định như thế tưởng chừng thông thoáng, đổi mới hơn  nhưng với doanh nghiệp,  2 điều kiện này chỉ là hình thức khi thành lập doanh nghiệp. Điều doanh nghiệp  mong muốn là được tạo điều kiện tiếp cận thị trường, vốn, nguồn nhân lực... Từ đó, doanh nghiệp mong muốn có các quy định, điều khoản thể hiện được tinh thần này.

Về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), các vị đại biểu Quốc hội tập trung cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh; việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử; về con dấu của doanh nghiệp; quyền của cổ đông phổ thông; cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ; về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết; việc phát hành trái phiếu; về hộ kinh doanh; về tinh giản thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; về vấn đề chuyển giá của doanh nghiệp nước ngoài...

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đầu tư, đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (Đoàn Hải Phòng) góp ý về các nội dung liên quan tới ưu đãi đầu tư, đặc biệt là ưu đãi đầu tư với doanh nghiệp nước ngoài. Theo đại biểu, ưu đãi đối với doanh nghiệp nước ngoài trong tiếp cận đất đai cần được xem xét kỹ hơn. Nhiều doanh nghiệp sử dụng đất 20 năm rồi, giá đất tăng lên nhưng định giá như thế nào, ưu đãi tới đâu, cần rà soát, nghiên cứu kỹ. Đại biểu cho rằng, đầu tư phải có ưu đãi nhưng ưu đãi như thế nào để bảo đảm sự hài hòa giữa quyền lợi của Nhà nước, của doanh nghiệp thì phải xem xét cụ thể./.

HN