Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2020

Ngày làm việc thứ 21 của kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV

Ngày 18/11/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 21 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều: các vị đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật, sự tương thích với điều ước quốc tế; về phạm vi sửa đổi của dự án Luật.

Đối với sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, các vị đại biểu Quốc hội nhất trí bổ sung quy định lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai ở Trung ương; quy định chính sách ưu tiên bố trí ngân sách cho phòng, chống thiên tai; quy định trách nhiệm của Ban chỉ đạo trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp về phòng, chống thiên tai; quy định thống nhất vị trí, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Quốc phòng hiện hành; quy định về việc dự báo, xây dựng các phương án diễn tập để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đối với sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều, các vị đại biểu Quốc hội tập trung cho ý kiến đối với các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ đánh giá các hoạt động gây cản trở dòng chảy và thoát lũ nhưng không có biện pháp xử lý, biện pháp khắc phục. Bên cạnh đó, một số đại biểu đã cho ý kiến về: việc sử dụng bãi sông, lòng sông, bãi nổi, cù lao nơi chưa có công trình xây dựng; việc xử lý công trình nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều; việc xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều...


Theo đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng):
 Các luật nói trên thực hiện từ nhiều năm nay, trong khi thực tiễn có những phát sinh mới, vì vậy nhiều nội dung bất cập, không còn phù hợp. Hơn nữa, tính chất phức tạp của thiên tai có những tác động không nhỏ nên cần thiết phải sửa đổi luật.

Đối với các nội dung cụ thể, đại biểu Bùi Thanh Tùng cho biết, dự thảo đưa thêm 2 loại hình là gió mạnh trên biển và sương mù. Đối với gió mạnh trên biển, đại biểu cho rằng rất cần thiết đưa vào luật để có phương án ứng phó, có kế hoạch phòng ngừa bởi hiện tượng thời tiết này rất nguy hiểm, thậm chí trong  thời gian chỉ 5-10 phút có thể làm đắm hàng chục con tàu. Còn với sương mù có nhiều loại, có cả tác động tích cực và tiêu cực, có thể đưa vào luật; nếu không đưa vào thì thì nghị định hướng dẫn của Chính phủ cần phân loại chi tiết. Đại biểu đề xuất đưa thêm một loại hình nữa là cháy rừng để tạo cơ chế hoạt động cho các lực lượng, tăng cường phòng ngừa.

Đối với lực lượng phòng, chống thiên tai, đại biểu nhất trí lực lượng dân quân tự vệ là nòng cốt, nhưng bổ sung phạm vi lực lượng xung kích rộng hơn, có thêm các lực lượng khác  như các tổ chức đoàn thể...

Về vật tư, phương tiện, trang thiết bị trong phòng, chống thiên tai, đại biểu  tán thành với quan điểm phải đưa vào trong luật. Về ngân sách, đại biểu nhất trí với việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách để chủ động hơn đồng thời đề nghị cần bổ sung nguyên tắc ưu tiên bố trí ngân sách phòng, chống thiên tai từ nguồn đầu tư công trung hạn và cần có cơ chế chính sách đặc thù; cần có mục chi về phòng, chống thiên tai trong mục lục chi ngân sách Nhà nước.  Đại biểu đồng tình với quan điểm nên có quỹ phòng, chống thiên tai ở Trung ương để điều phối giữa các địa phương, điều chuyển từ địa phương xảy ra ít thiên tai sang địa phương bị nhiều thiên tai. Tuy nhiên, cũng cần quy định rõ về nguồn thu, cơ chế quản lý, điều chuyển giữa quỹ Trung ương với quỹ cấp tỉnh hoặc quỹ các tỉnh với nhau...

Đại biểu đề nghị nên duy trì quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh vì rất cần thiết, đồng thời làm rõ hơn về đối tượng miễn giảm thu, tránh thu chồng nhiều lần, một tổ chức, đơn vị, cá nhân phải nộp nhiều lần; cần quy định có thêm phần chi cho quản lý điều hành quỹ (hiện các quỹ địa phương không có cơ chế này).

Đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (Đoàn Hải Phòng) đặt vấn đề: Việt Nam là một trong 4-5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về biến đổi khí hậu, vậy có nên nghiên cứu bổ sung vào luật nhằm hạn chế những tác động của biến đối khí hậu?

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Trọng Bình (Đoàn Hải Phòng): Nếu trong luật liệt kê hết các loại hình thiên tai, sẽ dẫn tới thiếu, khó đầy đủ. Do đó, nên có cách khái quát các loại hình để không bị vướng vào các tiểu tiết. Về lực lượng xung kích trong phòng, chống thiên tai cấp xã, theo đại biểu, xác định dân quân tự vệ là lực lượng chủ chốt tại chỗ là cần thiết nhưng cần làm rõ thế nào là nhiệm vụ xung kích và nòng cốt.  Về quỹ phòng, chống thiên tai ở Trung ương, đại biểu cho rằng đây là  là điểm sửa đổi mấu chốt của dự thảo luật, nhất trí cần thiết có quỹ để bảo đảm nguồn lực, đáp ứng tầm nhìn dài hạn, sẵn sàng tiếp nhận tài trợ quốc tế, điều tiết, hỗ trợ các địa phương. Tuy nhiên cơ chế huy động, điều tiết cho các địa phương như thế nào thì chưa rõ. Hơn nữa, dù có địa phương nào thu tốt thì cũng không đủ chi cho lĩnh vực này, nếu điều tiết giữa các địa phương sẽ có bất cập, cần nghiên cứu, làm rõ thêm.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, thảo luận tại Tổ, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết ban hành Luật; việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật và tính tương thích với điều ước quốc tế; tính khả thi của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về một số vấn đề như: Việc phân loại, cấp công trình, dự án đầu tư xây dựng; về dự án đầu tư xây dựng đô thị; việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự đô thị; về xây dựng công trình cấp bách và quản lý năng lực của các đơn vị xây dựng; về chất lượng công trình xây dựng; quy định cụ thể về trường hợp dự án, công trình được miễn giấy phép xây dựng nhằm tránh bị lạm dụng, buông lỏng quản lý; về trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, nhất là cấp xã, phường trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng...

Đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải (Đoàn Hải Phòng) cho rằng, 3 nhóm chính sách đề xuất sửa đổi thực ra không mới, vấn đề là cần làm rõ hơn, cụ thể hơn để tạo thuận lợi khi thực hiện. Đại biểu cũng góp ý cụ thể về các vấn đề liên quan tới thành lập  Ban quản lý dự án, cấp giấy phép xây dựng... với mong muốn cần đi theo hướng chuyên nghiệp nhưng phải đơn giản, giảm thiểu thủ tục, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu và các biểu hiện xin-cho...

Đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải (Đoàn Hải Phòng) góp ý nên làm rõ khái niệm đầu tư xây dựng và  xây dựng trong phần giải thích từ ngữ. Tại Điều 4 về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng, trong dự thảo có những câu từ chưa phù hợp, còn dài, nên chuyển sang quy định ở phần trách nhiệm quản lý nhà nước.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, nghe Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về Đề án tổng thể phát triển  kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết, kết quả như sau: có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 89,86%); trong đó, có 432 đại biểu tán thành (bằng 89,44%).

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Quốc hội họp riêng, thảo luận ở Hội trường về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia./.

HN