Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2020

Quốc hội thông qua 03 dự án Luật; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV và Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021


Buổi chiều ngày 22/11/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua  Khoản 1, Khoản 14 của Điều 2; Khoản 8, Khoản 13 của Điều 2 và toàn bộ dự thảo Luật, có 448 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.75%); trong đó, có 431 đại biểu tán thành (bằng 89.23%).

Tiếp theo chương trình, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Điều 5, Điều 15 và toàn bộ dự thảo Luật, có 446 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.34%); trong đó có 443 đại biểu tán thành (bằng 91.72%).

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Điều 6, Điều 36 và toàn bộ dự thảo Luật, có 447 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.55%); trong đó có 442 đại biểu tán thành (bằng 91.51%).

Thời gian còn lại, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Quốc hội biểu quyết bằng hệ thống điện tử thông qua 02 Nghị quyết trên, kết quả :

1) Về Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định, có 438 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90.68%); trong đó, có 438 đại biểu tán thành (bằng 90.38%).

2) Về Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, có 431 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 89.23%); trong đó, có 395 đại biểu tán thành (bằng 81.78%)./.

HN