Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2020

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết về quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thành phố Hải Phòng


Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 1
1 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, chiều ngày 25/11/2019, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết về quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thành phố Hải Phòng. Đồng chí Bùi Thế Nghĩa, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì buổi thẩm tra. Đại diện các ngành liên quan của thành phố cùng dự.

Theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, đối tượng được hưởng là huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập luyện, huấn luyện tại các đội tuyển của thành phố và quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng; huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang làm nhiệm vụ tại các giải thể thao thành tích cao. Các đội tuyển được áp dụng là: Đội tuyển thành phố, đội tuyển trẻ thành phố, đội tuyển năng khiếu các cấp và đội tuyển quận, huyện. Mức dinh dưỡng đề xuất là 130.000 đồng - 220.000 đồng/người/ngày khi tập luyện, huấn luyện ở trong nước; 220.000 đồng - 290.000 đồng/người/ngày trong thời gian tập trung thi đấu. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chế độ dinh dưỡng hàng năm là hơn 55,303 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố gần 42,987 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 12,3165 tỷ đồng...

Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất việc xây dựng Đề án và ban hành Nghị quyết này là rất cần thiết, thiết thực, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với lực lượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao. Đề án được chuẩn bị công phu, thận trọng, đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật, nội dung đảm bảo các căn cứ pháp lý, có so sánh với các địa phương khác. Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố sớm ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện sau khi Nghị quyết được ban hành; làm tốt công tác xét duyệt đối tượng, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ mức chi; quan tâm khuyến khích xã hội hóa mức chi; bổ sung ngay vào dự toán năm 2020; tiếp thu ý kiến các đại biểu để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV xem xét, quyết định./.