Hải Phòng, ngày 06 tháng 08 năm 2020

Ngày làm việc thứ 27 của kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV


Ngày 26/11/2019, Quốc hội sang ngày làm việc thứ 27 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, thảo luận về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Phiên thảo luận có 24 vị đại biểu Quốc hội phát biểu và 01 vị đại biểu Quốc hội tranh luận với đa số ý kiến thống nhất với Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và cho rằng, nội dung dự án Luật phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật; tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; thu hút nguồn nhân lực có chất lượng và kinh nghiệm tham gia công tác hòa giải, đối thoại; khắc phục vướng mắc, bất cập của cơ chế hòa giải, đối thoại hiện nay và giúp việc giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn của người dân nhanh chóng, tiết kiệm chi phí; từ đó, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đoàn kết trong Nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các vị đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về tên gọi, sự cần thiết ban hành Luật; phạm vi hòa giải, đối thoại tại Tòa án; việc thu phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tiêu chuẩn bổ nhiệm Hòa giải viên; trình tự nhận, phân công, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án; thời hạn hòa giải, đối thoại; người đại diện hợp pháp của các bên hòa giải, đối thoại; thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án. Bên cạnh đó, có ý kiến đại biểu đề nghị: bổ sung quy định về hòa giải, đối thoại có yếu tố nước ngoài; cân nhắc hình thức kỷ luật đối với hòa giải viên, đối thoại viên; tiếp tục làm rõ mối quan hệ  giữa dự án Luật này với các luật khác có liên quan đến hòa giải, đối thoại.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Quốc hội đánh giá cao sáng kiến của Tòa án nhân dân tối cao về việc soạn thảo dự án Luật, góp phần tạo thêm cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu kiện tại Tòa án. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 3, Điều 22 và biểu quyết thông qua toàn bộ dự án Luật với 453 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.79%), trong đó có 449 đại biểu tán thành (bằng 92.96%).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 20, Điều 30, Điều 43 và biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật với 450 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.17%), trong đó có 445 đại biểu tán thành (bằng 92.13%).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; biểu quyết thông qua Điều 1 và toàn bộ dự thảo Nghị quyết với 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.20%), trong đó có 435 đại biểu tán thành (bằng 90.06%).

Tiếp đó, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Khoản 1 Điều 1, Khoản 14 Điều 1 và biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật với 458 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.82%), trong đó có 454 đại biểu tán thành (bằng 94.00%).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; biểu quyết thông qua Điều 4, Điều 5 và biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết với 458 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.82%), trong đó có 441 đại biểu tán thành (bằng 91.30%).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pet; biểu quyết thông qua Nghị quyết với 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.96%), trong đó có 448 đại biểu tán thành (bằng 92.75%)./.

HN