Hải Phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2020

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng


Buổi sáng ngày 27/11/2019, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

20 vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu với đa số ý kiến thống nhất với Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và cho rằng, việc ban hành Luật góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng; tăng hiệu quả đầu tư, khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là đối với các hoạt động đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước.

Trong quá trình thảo luận, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật; về tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật và tính tương thích với điều ước quốc tế; về quy hoạch xây dựng; phân loại và cấp công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng; về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; về thẩm định dự án đầu tư xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; quản lý trật tự xây dựng; về xây dựng công trình cấp bách; quản lý chi phí đầu tư xây dựng; về quản lý năng lực hoạt động xây dựng; trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng… Bên cạnh đó, có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung một số quy định như: trách nhiệm của các chủ thể trong hoạt động đầu tư xây dựng; nghiêm cấm hành vi lợi dụng hoạt động xây dựng để lắp đặt các thiết bị thông tin gây hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia; vấn đề quản lý cấp phép xây dựng ở nông thôn, vùng ngoại thị; việc ưu tiên nguồn lực ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động xây dựng…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV./.

HN