Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2020

Quyết định về việc triệu tập Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

2.1.Quyet dinh trieu tap ver 3.doc
2.2.Chuong trinh chung ky hop ver 0 - 2 (phuc vu DNTT dang bao 27-02).doc