Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2020

HĐND thành phố khóa XV tiến hành kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường)


Sáng ngày
12/03/2020, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV đã tiến hành kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường). Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp có các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Hải Phòng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp. Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV diễn ra trong 1/2 ngày để bàn và thông qua một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố.

Tiếp đó, kỳ họp nghe đồng chí Phạm Văn Phương, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố trình Báo cáo thẩm tra đối với Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố.

Sau khi nghe Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết, kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố. Với tinh thần trách nhiệm cao, 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết nói trên.

Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - Chủ tọa kỳ họp phát biểu bế mạc kỳ họp, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tiến hành và kết quả kỳ họp, đồng thời kêu gọi toàn thể nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, một mặt chủ động tự phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, mặt khác có trách nhiệm khai báo, giám sát, phát hiện, cung cấp thông tin về dịch bệnh với cơ quan chức năng./.