Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2020

Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND quận Đồ Sơn


Chiều
ngày 21/5/2020, Đoàn công tác số 02 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn về tình hình kết quả thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2021. Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng Đoàn công tác số 02 chủ trì buổi làm việc. Đại diện một số sở, ngành của thành phố cùng dự.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, trong 5 năm, quận đã ban hành 106 kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. Quận đã công khai tại Bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử quận danh mục và nội dung 15/15 lĩnh vực thủ tục hành chính; kịp thời công khai các lĩnh vực thủ tục hành chính mới được Ủy ban nhân dân thành phố công bố chuẩn hóa. Niêm yết quy trình tiếp nhận, mẫu đơn, mẫu tờ khai; danh mục thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, 4; danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. 07/07 phường đã công khai đúng đủ các thủ tục hành chính được công bố. Hàng năm, quận ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm quyền quản lý để đề xuất phương án đơn giản, giảm thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Giai đoạn 2016 - 2021, tổng số hồ sơ được người dân yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại quận là 30.778 hồ sơ; đã giải quyết 30.139 hồ sơ, trong đó quá hạn 34 hồ sơ, đang giải quyết 89 hồ sơ. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm Một cửa điện tử tại phường là 2.208 hồ sơ, đã giải quyết 2.208 hồ sơ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận một cửa quận, phường và của các cơ quan nhà nước được quan tâm, đầu tư theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính. Kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành...


Tại cuộc làm việc, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành liên quan tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức các chương trình học tập kinh nghiệm các mô hình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận; có hướng dẫn và quy định cụ thể về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí công tác cải cách hành chính trên địa bàn các quận, huyện; quan tâm bổ sung kinh phí, trang bị phương tiện hiện đại hóa hành chính cho các quận, huyện.

Kết luận cuộc làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đặng Bá Cường đánh giá quận Đồ Sơn đã thực hiện tốt các mục tiêu cải cách hành chính, những kết quả đạt được đã củng cố lòng tin của người dân, góp phần ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn sớm có kế hoạch khắc phục những hạn chế, chỉ số cải cách hành chính đạt điểm thấp, bị trừ điểm, từ đó cải thiện vị trí xếp hạng cải cách hành chính; quan tâm bố trí kinh phí đối với công tác cải cách hành chính, nhất là việc đầu tư trang thiết bị làm việc của cán bộ, công chức, đặc biệt là bộ phận “một cửa” từ quận đến phường; tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân về triển khai thủ tục hành chính trực tuyến; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi về năng lực chuyên môn, phục vụ tốt nhất người người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, Đoàn khảo sát tiếp thu, xem xét, tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố và sở, ngành liên quan giải quyết./.