Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Ban Kinh tế - Ngân sách họp thẩm tra các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV


Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 1
4 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, chiều ngày 13/7/2020 Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp thẩm tra các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, bao gồm: điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố. Đồng chí Trần Thu Hương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi thẩm tra. Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và đại diện một số ngành, địa phương có liên quan của thành phố cùng dự.

Theo Tờ trình của Uỷ ban nhân dân thành phố, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị của các Bộ và tham khảo các địa phương lân cận, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Uỷ ban nhân dân thành phố đề nghị giảm mức thu, nộp 06 loại phí và 03 loại lệ phí trên địa bàn thành phố trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với thời gian điều chỉnh giảm từ ngày 01/8 đến hết ngày 31/12/2020 bao gồm: Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng; phí thăm quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Cát Hải; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí đăng ký giao dịch bảo đảm; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; lệ phí đăng ký kinh doanh và lệ phí cấp phép xây dựng. Trong đó điều chỉnh giảm 100% đối với lệ phí đăng ký kinh doanh; 50% đối với lệ phí cấp phép xây dựng; 50% đối với một số mức thu thăm quan danh lam thắng cảnh; 30% đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan; 12,5% đối với hàng lỏng, hàng rời; 8% đối với hàng container; 20% đối với các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường...

Theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vì vậy việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố là rất cần thiết.

Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng về cơ bản các hồ sơ dự thảo nghị quyết đã đảm bảo đúng quy trình thủ tục theo quy định, Ban nhất trí thông qua. Đề nghị Sở Tài chính xem xét lại một số tỷ lệ điều chỉnh giảm đối với trẻ em, các mức thu lẻ, tham khảo mức phí, mức giảm của tỉnh Quảng Ninh; đối với việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố thống nhất áp dụng mức thu tối đa (100%) vào ngân sách thành phố, xem xét điều tiết cho ngân sách cấp huyện theo các chương trình có mục tiêu; tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ dự thảo nghị quyết, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV xem xét, quyết định./.