Hải Phòng, ngày 25 tháng 09 năm 2020

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)


Buổi chiều 10/9/2020, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV. Đồng chí Bùi Thanh Tùng - Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) gồm 07 chương, 39 điều, quy định về quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Các đại biểu đều thống nhất về sự cần thiết phải sửa đổi Luật Cư trú nhằm đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ, quyền con người, quyền công dân, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng góp ý cần chỉnh sửa một số từ ngữ còn chưa phù hợp, một số khái niệm chưa rõ ràng, dễ gây khó hiểu hoặc hiểu lầm; một số điều trong luật chưa thật sự hợp lý, cần được rà soát lại sao cho thống nhất, tránh chồng chéo trong hệ thống pháp luật.

Nhiều ý kiến cho rằng, phương thức quản lý dân cư mới thông qua việc cấp số định danh cá nhân là sự thay đổi tích cực, phù hợp với sự phát triển của trình độ khoa học công nghệ thông tin và xu thế chung của thế giới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý dân cư, cải cách, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ tính khả thi, lộ trình thực hiện cụ thể, phù hợp để khi luật có hiệu lực thi hành thì bảo đảm luật được tổ chức, triển khai trong cuộc sống…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu tham gia xây dựng dự thảo Luật, tổng hợp và báo cáo Quốc hội xem xét./.

HN