Hải Phòng, ngày 05 tháng 08 năm 2021

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao


Buổi sáng ngày 12/11/2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 9, Đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 30, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các đại biểu tập trung cho ý kiến về sự cần thiết ban hành Luật; về tên goi, phạm vi điều chỉnh của Luật; về sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; về tính hợp hiến, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của dự thảo Luật; về bố trí lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở...

Thảo luận ở tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bên cạnh các ý kiến đồng tình với sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật, một số đại biểu cho rằng, có những nội dung của dự thảo Luật chưa thống nhất với quy định của một số luật hiện hành; dự thảo Luật cũng chưa đề cập đến các tổ chức tự nguyện, tự quản, các mô hình khác của quần chúng nhân dân đang tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Vì vậy, trước mắt cần thực hiện thí điểm việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong một thời gian nhất định, tại một số địa phương để có thời gian đánh giá sự cần thiết cũng như tính khả thi của chính sách trước khi ban hành Luật. Bên cạnh đó, xuất phát từ thực tế địa phương, một số đại biểu Quốc hội đề nghị, cần xem xét thận trọng, thấu đáo khi ban hành dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Một trong những điều đại biểu băn khoăn là cần làm rõ mối quan hệ giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với công an xã, tránh nguy cơ phình bộ máy.

Thảo luận tại Tổ 9, các vị đại biểu Quốc hội: Bùi Thanh Tùng và Nguyễn Trọng Bình đã phát biểu ý kiến:

Đại biểu Bùi Thanh Tùng cho rằng, xây dựng khung pháp luật bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở là rất cần thiết; bày tỏ đồng tình với quan điểm quy định khung chứ không quy định cụ thể để tránh chồng chéo. Đại biểu đặt vấn đề: Hiện có chủ trương đưa công an chính quy về xã để giảm biên chế, nhưng lực lượng công an xã bán chuyên trách còn hay không còn? Về kinh phí, dự thảo Luật quy định lực lượng này tự nguyện là chính nhưng mọi quy định, chính sách đều như lực lượng chính quy... do đó, không thể nói rằng không tăng ngân sách. Mối quan hệ giữa các lực lượng cũng không rõ ràng, phân vai dân quân tự vệ, công an xã, dân phòng chưa cụ thể. Đề nghị dự thảo Luật cần tính toán, đánh giá kỹ, với lực lượng như vậy thì ngân sách thực sự giảm hay tăng lên, bởi với quy mô lực lượng, cách thức thực hiện, điều kiện bảo đảm thì khó giảm ngân sách...


Về mô hình, đại biểu Bùi Thanh Tùng đề nghị không nên quy định cứng, phải có đặc thù theo từng khu vực như đô thị mới, miền núi, nông thôn... Khu đô thị hiện đại, chung cư cao cấp có bảo vệ chuyên nghiệp thì có cần lực lượng này không và xử lý mối quan hệ như thế nào. Bên cạnh đó, các quy định từ Điều 10 tới Điều 13 giao quá nhiều trách nhiệm cho lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, chồng lấn với nhiệm vụ của Công an chính quy...

Đại biểu Nguyễn Trọng Bình cũng nhất trí cho rằng, Bộ Công an đề xuất dự thảo Luật này là phù hợp; đề nghị cần có báo cáo đánh giá tổng kết rõ hơn vì hiện có nhiều lực lượng như bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách... nếu thành lập đủ thì lên tới khoảng 2 triệu người, nhưng số thực tế thành lập rất ít như lực lượng dân phòng chỉ đạt khoảng 23% và thực tế các địa phương thực hiện chỉ khoảng 500.000 đến 700.000 người. Do đó, phải làm rõ tại sao một số địa phương không thành lập đủ các lực lượng, hiệu quả có khác nhau hay không chứ không chỉ đánh giá thuần túy về mặt số lượng.


Về cơ chế tuyển chọn, dự thảo Luật quy định các tổ chức tự nguyện, sau khi tuyển chọn có bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ, như vậy còn chung chung. Thực tế, cán bộ tổ dân phố chủ yếu là người nghỉ hưu, nếu làm “tai mắt” về an ninh trật tự thì được, nhưng yêu cầu sức khỏe, kỹ năng để bắt tội phạm, theo dõi các đối tượng thụ án của địa phương lại không thể đáp ứng được. Do đó, cơ chế tuyển chọn cần quy định rõ ràng, cụ thể để bảo đảm yêu cầu, không trung lặp. Về chính sách, dự thảo Luật quy định tự quản là chính, việc cấp ngân sách giao cho địa phương là làm khó địa phương và không củng cố được về chất lượng. Thực tế hiện nay, nhiều địa phương không thành lập được đủ quân số các lực lượng hiện có là do thiếu ngân sách, nếu nhập 3 lực lượng thì số lượng cũng lên tới 1,5 triệu người; vì vậy không nên tùy nghi mà nên quy định cụ thể; đồng thời đề nghị xác định tên gọi cho lực lực lượng này (hiện có 3 lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, công an bán chuyên trách), khi sáp nhập, tên gọi của lực lượng này là gì thì dự thảo Luật chưa xác định được cụ thể...

Sau phần thảo luận tại tổ, Quốc hội tiến hành họp riêng dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để xem xét về công tác nhân sự. Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ  Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả:

Về việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt: có 475 đại biểu tham gia bỏ phiếu (trong tổng số 481 đại biểu Quốc hội); trong đó, có 472 phiếu hợp lệ, 03 phiếu không hợp lệ, 443 phiếu đồng ý (bằng 92.09% tổng số đại biểu Quốc hội), 29 phiếu không đồng ý (bằng 6.02% tổng số đại biểu Quốc hội).

Về việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long: có 475 đại biểu tham gia bỏ phiếu (trên tổng số 481 đại biểu Quốc hội); trong đó, có 472 phiếu hợp lệ, 03 phiếu không hợp lệ, 459 phiếu đồng ý (bằng 95.42% tổng số đại biểu Quốc hội), 13 phiếu không đồng ý (bằng 2.70% tổng số đại biểu Quốc hội).

Về việc phê chuẩn bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hồng: có 475 đại biểu tham gia bỏ phiếu (trên tổng số 481 đại biểu Quốc hội); trong đó, có 472 phiếu hợp lệ, 03 phiếu không hợp lệ, 467 phiếu đồng ý (bằng 97.08% tổng số đại biểu Quốc hội), 05 phiếu không đồng ý (bằng 1.03% tổng số đại biểu Quốc hội).

Về việc phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Trần Hồng Hà: có có 475 đại biểu tham gia bỏ phiếu (trên tổng số 481 đại biểu Quốc hội); trong đó, có 475 phiếu hợp lệ, 0 phiếu không hợp lệ, 469 phiếu đồng ý (bằng 97.50% tổng số đại biểu Quốc hội), 06 phiếu không đồng ý (bằng 1.24% tổng số đại biểu Quốc hội).

Về việc phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Phạm Quốc Hưng: có 475 đại biểu tham gia bỏ phiếu (trên tổng số 481 đại biểu Quốc hội); trong đó, có 475 phiếu hợp lệ, 0 phiếu không hợp lệ, 403 phiếu đồng ý (bằng 83.78% tổng số đại biểu Quốc hội), 72 phiếu không đồng ý (bằng 14.96% tổng số đại biểu Quốc hội).

Về việc phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Ngô Hồng Phúc: có 475 đại biểu tham gia bỏ phiếu (trên tổng số 481 đại biểu Quốc hội); trong đó, có 475 phiếu hợp lệ, 0 phiếu không hợp lệ, 451 phiếu đồng ý (bằng 93.76% tổng số đại biểu Quốc hội), 24 phiếu không đồng ý (bằng 4.98% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết trên bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: Có 445 đại biểu tham gia biểu quyết (trên tổng số 481 đại biểu Quốc hội), bằng 92.32% tổng số đại biểu Quốc hội; trong đó, có 444 đại biểu tán thành (bằng 92.12% tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Tiếp theo, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết trên bằng hình thức điện tử. Kết quả như sau: có 446 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.53% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 441 đại biểu tán thành (bằng 91.49% tổng số đại biểu Quốc hội), 03 đại biểu không tán thành (bằng 0.62% tổng số đại biểu Quốc hội), 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.41% tổng số đại biểu Quốc hội).

Thời gian còn lại buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên thảo luận, có 09 đại biểu Quốc hội phát biểu, với đa số ý kiến nhất trí với việc xây dựng và thông qua dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh vì đây là vấn đề quan trọng và cấp bách, là yếu tố có thể thúc đẩy, tạo bước chuyển lớn cho sự tăng trưởng kinh tế và phát triển nói chung của thành phố. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình, làm rõ thêm ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, trong phiên thảo luận tại hội trường ngày 26/10/2020 (đợt 1) và buổi sáng ngày 12/11/2020 (đợt 2) đã có 19 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến, cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, các ý kiến đại biểu tán thành với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về  tên gọi, phạm vi và nội dung dự thảo Nghị quyết. Để góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, các đại biểu Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về một số nội dung:

Về tên gọi của dự thảo Nghị quyết: Các đại biểu Quốc hội tán thành không thực hiện thí điểm Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các căn cứ sau: Thứ nhất, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Thứ hai, trước đây thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thí điểm 06 năm theo Nghị quyết số 26 của Quốc hội khóa XII và được đánh giá có kết quả tốt; Thứ ba, do thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt nên việc ban hành Nghị quyết này sẽ phù hợp với chủ trương của Đảng về việc không mở rộng thí điểm mô hình, tổ chức và phù hợp với Nghị quyết số 18 của Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Về trình tự, thủ tục: Các đại biểu Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ về trình tự, thủ tục rút gọn và thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 10.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với nhiều nội dung của dự thảo Nghị quyết và đề nghị tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách lên khoảng 19 người.

Về căn cứ pháp lý quy định lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận khi không tổ chức HĐND ở quận: Để tăng cường kiểm soát quyền lực, việc HĐND thành phố lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận trong điều kiện không tổ chức HĐND ở quận là cần thiết và sẽ căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Về những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của HĐND: Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Về tên gọi, cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, UBND phường: Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với tên gọi UBND quận, phường như đề xuất của Chính phủ.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh: Có ý kiến đề nghị bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của thành phố thuộc thành phố như trong Dự thảo Nghị quyết và không làm thí điểm, không thành lập HĐND phường, HĐND thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Về hiệu lực thi hành: Các đại biểu Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ về việc Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và triển khai thực hiện từ 01/7/2021./.

HN