Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV


Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV,
sáng ngày 11/12/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì buổi thẩm tra. Cùng dự có đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và đại diện các ngành có liên quan.

Hiện tổng số nghị quyết do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành còn hiệu lực là 104 nghị quyết. Tại kỳ họp này, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất bãi bỏ 23 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó có 09 nghị quyết đã được thay thế bằng nghị quyết khác; 08 nghị quyết mà nội dung được đánh giá không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc đối tượng điều chỉnh của nghị quyết; 06 nghị quyết mà nội dung không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố hoặc nội dung quy định thực hiện trong giai đoạn cụ thể, đến nay đã hết thời gian thực hiện...

Theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã do ngân sách địa phương bảo đảm, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, khả năng cân đối ngân sách và đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 63/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng là 5 triệu đồng/Ban/năm. Thành phố Hải Phòng hiện có 217 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 141 xã, 66 phường và 10 thị trấn). Như vậy kinh phí hỗ trợ hoạt động đối với Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố sẽ là 1,085 tỷ đồng/năm và khoản kinh phí này đã được bố trí trong dự toán ngân sách cấp xã năm 2020. Sau khi nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị, năm 2020 ngân sách thành phố không phải bổ sung thêm kinh phí.

Ban Pháp chế đề nghị các cơ quan chủ trì đề án tiếp thu ý kiến của các đại biểu, làm rõ căn cứ việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp; đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục rà soát các văn bản không còn phù hợp để tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất bãi bỏ tại các kỳ họp sau. Đối với kinh phí hỗ trợ hoạt động đối với Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm kinh phí thực hiện sau khi nghị quyết được thông qua; tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV xem xét, quyết định./.