Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021

Buổi sáng ngày 07/4/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười một tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.


* Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức điện tử, kết quả:

- Đối với danh sách bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV: có 452 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.17% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 452 đại biểu tán thành (bằng 94.17% tổng số đại biểu Quốc hội);

- Đối với danh sách bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021: có 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.79% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 455 đại biểu tán thành (bằng 94.79% tổng số đại biểu Quốc hội).

* Quốc hội tiến hành bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả:

- Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV Bùi Văn Cường: có 475 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội); 13 phiếu không đồng ý (bằng 2.71% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV Vũ Hải Hà: có 475 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ; 459 phiếu đồng ý (bằng 95.63% tổng số đại biểu Quốc hội); 16 phiếu không đồng ý (bằng 3.33% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV Lê Quang Huy: có 475 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ; 472 phiếu đồng ý (bằng 98.33% tổng số đại biểu Quốc hội); 03 phiếu không đồng ý (bằng 0.62% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV Nguyễn Đắc Vinh: có 475 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội); 13 phiếu không đồng ý (bằng 2.71% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 Trần Sỹ Thanh: có 475 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ; 454 phiếu đồng ý (bằng 94.58% tổng số đại biểu Quốc hội); 21 phiếu không đồng ý (bằng 4.38% tổng số đại biểu Quốc hội).

* Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày các dự thảo Nghị quyết về việc bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Tại phiên họp, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức điện tử, kết quả:

1) Đối với Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV: có 463 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.46% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó, có 463 đại biểu tán thành (bằng 96.46% tổng số đại biểu Quốc hội).

2) Đối với Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV: có 465 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.88% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 96.88% tổng số đại biểu Quốc hội).

3) Đối với Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021: có  462 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 462 đại biểu tán thành (bằng 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội đã nghe các Tờ trình:

1) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;

2) Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

3) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các nội dung các tờ trình nêu trên./.