Hải Phòng, ngày 17 tháng 09 năm 2021

Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)


Sáng ngày 19/5/20
21, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Hội nghị vinh dự được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; các vị đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Theo đó nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV tiếp tục có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, cơ bản hoàn thành Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề ra, đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ phát sinh đột xuất khác do Thành ủy giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thành công 16 kỳ họp (trong đó có 11 kỳ họp thường lệ và 05 kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp có tính chất định hướng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động Ủy ban nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Hội nghị xem phóng sự về hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Với những thành tích đã đạt được trong công tác phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), 10 tập thể và 27 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.


Đồng chí Trần Lưu Quang,
Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục phát huy những kết quả, góp phần xây dựng và phát triển thành phố theo đúng Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, trước mắt là chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)...