Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa XVI
(nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Ngày 29/6/2021, Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Kỳ họp vinh dự được đón đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự và phát biểu chỉ đạo. Tới dự kỳ họp còn có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đại diện các cơ quan của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Vụ của Văn phòng Quốc hội; 67/67 vị đại biểu HĐND thành phố khóa XVI; các đồng chí: Bí thư Thành ủy; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV; đại biểu Quốc hội khóa XIV và khóa XV ứng cử tại Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các Ban của Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch HĐND các quận, huyện; đại diện một số cơ quan báo chí Trung ương và thành phố.

1. Mở đầu kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV phát biểu khai mạc kỳ họp (có bài phát biểu kèm theo).

2. Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp và thông qua chương trình kỳ họp; 100% đại biểu HĐND thành phố thống nhất thông qua Chương trình kỳ họp.

3. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương của Chủ tịch nước và đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao hoa cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

5. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp (có bài phát biểu kèm theo).

6. Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố:

6.1. HĐND thành phố đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu gồm 07 người do Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải An, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI làm Trưởng ban. Với sự nhất trí cao, 100% đại biểu HĐND thành phố thống nhất với số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu.

6.2. HĐND thành phố bầu các chức danh lãnh đạo HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Kết quả:

- Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

6.3. HĐND thành phố bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND thành phố khóa XVI. Kết quả:

- Đồng chí Đặng Bá Cường được bầu giữ chức Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Phạm Tuyên Dương được bầu giữ chức Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Trần Thu Hương được bầu giữ chức Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Lê Trung Kiên được bầu giữ chức Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Trần Thị Liên được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Phạm Thị Huyền được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Trần Thị Lan Anh được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

6.4. Đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI thông qua số lượng ủy viên các Ban của HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

6.5. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI thay mặt Thường trực HĐND thành phố khóa XVI phát biểu trước HĐND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao (có bài phát biểu kèm theo).

6.6. HĐND thành phố bầu các chức danh lãnh đạo UBND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Kết quả:

- Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XV được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Các đồng chí: Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV; Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV; Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

6.7. HĐND thành phố bầu Ủy viên UBND thành phố khóa XVI gồm 20 người (có danh sách kèm theo).

6.8. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XVI thay mặt UBND thành phố khóa XVI phát biểu trước HĐND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao (có bài phát biểu kèm theo).

6.9. HĐND thành phố tiến hành bầu các Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 27 người (có danh sách kèm theo).

 7. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố báo cáo với HĐND thành phố về những ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo.

9. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI phát biểu đáp từ.

10. HĐND thành phố thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, bao gồm:

10.1. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố.

10.2. Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

10.3. Mức chi cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

11. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI phát biểu bế mạc kỳ họp (có bài phát biểu kèm theo).

Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa XVI đã thực hiện nghiêm túc, đúng và đầy đủ các nội dung đề ra trong chương trình kỳ họp. Kỳ họp kết thúc lúc 12h30./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG