Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

của đ/c Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP khóa 15

tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa 16

 (Ngày 29/6/2021)


  Kính thư­­­­­­­a:

- Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị,            Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam !

- Đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ !

- Các vị đại biểu, khách quý !

- Cử tri và nhân dân thành phố !

Trong không khí vui mừng, phấn khởi chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hôm nay, HĐND thành phố khóa 16 long trọng tổ chức kỳ họp thứ Nhất. Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân thành phố lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp !

Kính thưa các vị đại biểu !

Ngày 23/5/2021 vừa qua, cùng với cả nước, cử tri thành phố Hải Phòng đã tích cực, trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,78%, góp phần tạo nên thành công chung của cuộc bầu cử. Điều đó đã thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức chính trị và truyền thống đoàn kết, cách mạng của cử tri và nhân dân thành phố Cảng “Trung dũng - Quyết thắng”, là tiền đề quan trọng để tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận cao về ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, thành phố Hải Phòng đã luôn được đón nhận sự quan tâm sâu sát, kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Càng vinh dự và tự hào hơn khi trong nhiệm kỳ này, Trung ương tiếp tục phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng, Điều đó khẳng định niềm tin, sự quan tâm rất lớn của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã trúng cử là đại biểu Quốc hội khóa 15 với tỷ lệ rất cao (đạt 99,89%); chúc mừng 67 vị đại biểu đã được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa 16.

Kính thưa các vị đại biểu !

HĐND thành phố khóa 16 bước vào nhiệm kỳ mới trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang nỗ lực, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Cùng với những thuận lợi, thời cơ và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, thành phố chúng ta cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức nhất là đang phải đối mặt với những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid -19. Kế thừa và phát huy cao độ những thành tựu khá toàn diện và mang tính đột phá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua; kế thừa những bài học kinh nghiệm quý báu từ công tác xây dựng chính quyền và hoạt động của HĐND thành phố qua các nhiệm kỳ, yêu cầu đặt ra với chúng ta trong nhiệm kỳ tới là cần tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới một cách mạnh mẽ, thực chất hơn nữa phương thức hoạt động, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của từng vị đại biểu và sức mạnh của cả tập thể để đề ra được những quyết sách mang tính chiến lược và đột phá, tiếp tục tăng cường hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu !

Kỳ họp thứ Nhất của HĐND thành phố ở mỗi khóa luôn là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả nhiệm kỳ của HĐND và UBND thành phố; bởi đây chính là sự khởi đầu cho thành công của một nhiệm kỳ mới. Tại kỳ họp này, chúng ta sẽ tập trung bầu bộ máy chính quyền thành phố, hình thành lên các cơ quan của HĐND thành phố bao gồm Thường trực và các Ban của HĐND thành phố; lãnh đạo và các thành viên của UBND thành phố. Điều đó thực sự có ý nghĩa quyết định không chỉ đối với việc lãnh đạo bộ máy chính quyền thành phố Hải Phòng hoạt động ngày càng có hiệu lực, hiệu quả mà còn quyết định kết quả xây dựng, phát triển thành phố trong cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Do tính chất quan trọng của kỳ họp này, Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố khóa 16 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn và quyết định nhân sự giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền thành phố, góp phần hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân đã giao phó.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân thành phố sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn !