Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Thống nhất nội dung Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)


Chiều ngày
09/7/2021, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố họp thống nhất nội dung Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố, lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố và các ngành có liên quan.

Kỳ họp thứ 2 là kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND thành phố khóa XVI, dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 8/2021. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; quyết định chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố; thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022 và thực hiện một số nội dung khác theo luật định. Các đại biểu dự họp đã tham gia nhiều ý kiến, cơ bản nhất trí với kế hoạch chuẩn bị kỳ họp, đồng thời đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung cho sát với tình hình thực tế.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Đây là kỳ họp rất quan trọng, cần được chuẩn bị chu đáo, khối lượng công việc rất lớn song thời gian còn lại không nhiều, vì vậy yêu cầu UBND thành phố chủ trì, chỉ đạo các ngành được phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp cần tập trung cao, chủ động, phối hợp chặt chẽ, rà soát lại toàn bộ các nội dung trình kỳ họp. Đồng chí đề nghị Văn phòng HĐND thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp làm cơ sở triển khai; các Ban HĐND thành phố phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, hoàn chỉnh các nội dung cần thiết theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, thủ tục và tiến độ thời gian, đảm bảo để kỳ họp được tiến hành thành công./.