Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Buổi chiều ngày 26/07/2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và biểu quyết thông qua Nghị quyết về nội dung này.


Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội  báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước báo cáo việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Theo kết quả biểu quyết, có 484/484 đại biểu Quốc hội (chiếm 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành.

Tiếp sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 479/479 đại biểu Quốc hội (chiếm 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành. Với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại biểu Quốc hội khóa XV, chính thức được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghi thức lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Cũng trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Lễ tuyên thệ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và thảo luận ở Đoàn về các nội dung này./.

HN