Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Buổi chiều ngày 26/7/2021, tại Nhà Quốc hội, sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.


Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả:

- Đối với danh sách bầu Phó Chủ tịch nước: có 484 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 484 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 96.99% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Đối với danh sách bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: có 478 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 478 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 95.79% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Đối với danh sách bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: có 472 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 472 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 94.59% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp theo, Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày các dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và biểu quyết thông qua các Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả:

- Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước: có 483 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 483 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 96.79% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Nước.

- Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 96.19% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu ông Nguyễn Hòa Bình tiếp tục giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 96.19% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu ông Lê Minh Trí tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.


Vào 16 giờ 10, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội họp riêng, nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Từ 16 giờ 55, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Tòa án nhân dân tối cao./.

HN