Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Trong phiên họp chiều ngày 26/7/2021, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Theo kết quả kiểm phiếu, với 480/480 phiếu hợp lệ (chiếm 96,19% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Thực hiện Nghi thức Tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và quốc dân, đồng bào cả nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông tiếp tục giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và Nhân dân cả nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên bố: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; trao tặng đồng chí bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ như lời tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Phát biểu trước Quốc hội sau khi tuyên thệ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự phối hợp của Chính phủ, sự ủng hộ của Nhân dân, hệ thống Tòa án nhân dân đã đề cao trách nhiệm, không ngừng đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đột phá và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Hiến pháp giao phó: “Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Cùng với cả hệ thống chính trị, Tòa án nhân dân đã có những đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để đất nước ta có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, tiếp tục được Nhân dân bầu làm Đại biểu Quốc hội, được Đảng phân công và Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình xác định, đây vừa là vinh dự cao cả, vừa là trách trách nhiệm lớn lao.


Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, nguyện khắc ghi lời tuyên thệ trước Quốc hội không ngừng rèn luyện và nêu gương; cùng tập thể lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phát huy truyền thống; đoàn kết một lòng; tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật; thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tư pháp tiên tiến. Nỗ lực cao nhất để phát huy ưu điểm, thành tựu; khắc phục hạn chế, thiếu sót. Chăm lo xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh và chuyên nghiệp. Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách tư pháp với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng hoạt động và uy tín của Tòa án; để nền tư pháp nước nhà ngày càng phát triển; để Nhân dân cảm nhận và thụ hưởng được công bằng và lẽ phải; nghiêm minh và nhân văn trong mỗi phán quyết tư pháp.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng trân trọng đề nghị Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội ủng hộ, tạo điều kiện và tăng cường giám sát hoạt động của Tòa án các cấp để Tòa án nhân dân hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh bảo vệ công lý rất vinh dự nhưng cũng rất trọng trách./.

HN