Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Buổi chiều ngày 28/7/2021, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.


Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ và biểu quyết thông qua các nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả:

1) Đối với Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng: có 479 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 479 đại biểu tán thành (bằng 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội). Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 quyết nghị: Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

2) Đối với Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 476 đại biểu tán thành (bằng 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội). Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 quyết nghị, bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ đối với các ông:

- Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

- Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

- Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

- Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương

- Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải

- Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

- Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế

- Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Dân tộc

- Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

- Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ

- Ông Trần Văn Sơn, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 470 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 470 đại biểu tán thành (bằng 94,19% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được biểu quyết thông qua.

Từ 16h15, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV./.

HN