Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI, chiều ngày 02/8/2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức họp thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Đồng chí Phạm Tuyên Dương, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì buổi thẩm tra. Đại diện một số ngành có liên quan của thành phố cùng dự.


Tại buổi thẩm tra, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND thành phố nghe báo cáo về 02 nội dung gồm: Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Quyết định mức học phí năm học 2021 - 2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo Đề án của UBND thành phố về Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì đối tượng áp dụng là: các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, lớp mầm non độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, nhóm trẻ độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục được thành lập và cấp phép hoạt động; trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập; 160.000 đồng/trẻ/tháng (không quá 9 tháng/năm học); 1 triệu đồng/giáo viên/tháng... Dự kiến số kinh phí thực hiện Đề án trong 05 năm là 43.690.116.000 đồng. Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo Tờ trình của UBND thành phố, mức học phí năm học 2021 - 2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đề nghị giữ nguyên như năm học 2020 - 2021...

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung nhằm bảo đảm thiết thực, hiệu quả cao khi triển khai thực hiện các đề án. Ngoài ra, cơ quan được giao soạn thảo cần làm rõ việc hỗ trợ cơ sở vật chất đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục không tiến hành triển khai đồng loạt mà cần căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị để có hình thức hỗ trợ phù hợp; xem xét nâng mức hỗ trợ đối với trẻ mầm non, làm tốt công tác tuyên truyền về mức học phí năm học 2021 - 2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng để nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ...

(Theo Báo Hải Phòng điện tử)