Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết số 19 /NQ-HĐND về việc thành lập thôn, tổ dân phố tại huyện An Dương, quận Hồng Bàng và giải thể tổ dân phố tại quận Lê Chân

19-NQ-HDND-2021-08-20 (15).pdf